Suomen ja Saksan välinen kauppa vuonna 2019 (1-9)

30.12.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti Saksaan kasvoi vain hieman tammi-syyskuussa

Kauppataseen alijäämä Saksan-kaupassa pieneni edelleen vuonna 2019

Suomen tavaravienti Saksaan kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan prosentin tammi-syyskuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan lähes 7,4 miljardia euroa. Viennin arvon kasvu hidastui selvästi vuosista 2016 ja 2017. Tuonti Saksasta oli vuoden 2019 tammi-syyskuussa arvoltaan lähes 7,7 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli kaksi prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi.

Saksan osuus Suomen viennistä oli tammi-syyskuussa 15,2 prosenttia. Osuus oli lähes sama kuin viime vuonna. Myös tuonnissa Saksan osuus oli samalla tasolla kuin viime vuonna. Saksa oli tammi-syyskuussa Suomen suurin vientimaa Ruotsia edellä. Tuonnissa Saksa oli myös suurin Venäjää ennen. Saksa on ollut Suomen suurin vientimaa vuodesta 2014 lähtien ja suurin tuontimaa vuodesta 2015. 

Suomen kaupassa Saksan kanssa tammi-syyskuussa kauppataseen alijäämää kertyi 300 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-syyskuussa vaje oli 507 miljoonaa euroa ja koko vuonna 746 miljoonaa euroa. Alijäämä Saksan kaupassa on pienentynyt viime vuosina.

Henkilöautojen vienti Saksaan kasvoi tammi-syyskuussa edelleen, mutta kasvu hidastui edellisvuodesta. Myös teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä moottoreiden viennin arvoon tilastoitiin kasvua. Paperimassan, öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo kasvoi selvästi vuoden takaisesta. Lisäksi Saksaan vietiin viime vuoden tapaan noin puolen miljardin euron risteilyalus. Laskua tilastoitiin paperin ja pahvin, sähköteknisten koneiden ja laitteiden sekä kuparin viennin arvoon.

Suomi tuo Saksasta monipuolisesti erityisesti koneita, laitteita, moottoreita ja kuljetusvälineitä. Teollisuuskoneiden ja moottoreiden tuonti Saksa kasvoi tammi-syyskuussa, mutta sähköteknisten koneiden tuonnin arvo laski. Myös kuljetusvälineiden ja näiden osien sekä kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon kirjattiin pientä laskua. Metallien ja elintarvikkeiden tuonnin arvo laski niin ikään.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Riikonen, Johanna  p. 040 332 1824
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta   http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1.Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2009-2019 (1-9)
  • Kuvio 1.Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2009-2019 (1-9)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus Yleinen