Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa vuonna 2019 (1-9)

17.12.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti Alankomaihin laski hieman tammi-syyskuussa

Ylijäämä Alankomaiden-kaupassa jatkoi kasvuaan kuluvana vuonna

Suomen tavaravienti Alankomaihin väheni Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan kolme prosenttia tammi-syyskuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vienti oli arvoltaan noin kolme miljardia euroa. Tuonti Alankomaista oli samalla ajanjaksolla arvoltaan hieman yli 2,5 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli kuusi prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi.

Välityskaupalla on huomattava osuus Alankomaiden kanssa käydyssä kaupassa. Alankomailla ja erityisesti Rotterdamin satamalla on keskeinen asema kansainvälisen kaupan jälleenviennissä, mm. öljytuotteiden, kemikaalien ja metallien kaupassa. Suomen ja Alankomaiden välisen kaupan muutokset johtuvat siis osaksi raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ja maailmankaupan kehityksestä.

Alankomaiden osuus Suomen tavaraviennistä oli tammi-syyskuussa 6,3 prosenttia. Osuus madaltui edellisvuoden vastaavan ajanjakson 6,7 prosentista. Tuonnissa Alankomaiden osuus heikkeni edellisvuoden tammi-syyskuun 5,5 prosentista 5,2 prosenttiin. Alankomaat oli tammi-syyskuussa Suomen neljänneksi suurin vientimaa Yhdysvaltojen jälkeen ja Venäjää edellä. Tuonnissa Alankomaat oli viidenneksi suurin Kiinan jälkeen ja Yhdysvaltoja ennen. Sijat sekä viennissä että tuonnissa olivat samat myös viime vuonna.

Suomen kauppa Alankomaiden kanssa on ollut Suomelle ylijäämäistä 2010-luvulla vuotta 2014 lukuun ottamatta. Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa kauppataseen ylijäämää kertyi 487 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-syyskuussa ylijäämä oli 443 miljoonaa euroa ja koko vuonna 667 miljoonaa euroa.

Suomi vie Alankomaihin pääasiassa metalleja, öljyjalosteita ja muita kemianteollisuuden tuotteita, sekä vähäisemmässä määrin koneita ja laitteita sekä metsäteollisuuden tuotteita. Teräksen ja sinkin vienti laski alkuvuonna sekä vientimäärien että -hintojen laskun vuoksi. Öljyjalosteiden vientimäärät nousivat, mutta vientihintojen lasku veti viennin arvon laskuun. Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo laski hieman. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti Alankomaihin kasvoi sen sijaan selvästi tammi-syyskuussa. Tietokoneiden ja niiden osien tuonti Alankomaista laski tammi-syyskuussa. Myös malmien ja kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo laski. Kasvua tilastoitiin öljyjalosteiden ja elintarvikkeiden tuontiin.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta   http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1.Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2009-2019 (1-9)
  • Kuvio 1.Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2009-2019 (1-9)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus Yleinen