Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, maj 2018

31.7.2018 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen minskade medan exportpriserna ökade i maj

Värdet på Finlands export av varor minskade med fem procent i maj enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 5,3 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 3,8 procent men exportvolymen minskade med 7,6 procent. I januari-maj har det sammanlagda värdet på exporten ökat med sju procent.

Importens värde ökade med fyra procent i maj och värdet var 5,6 miljarder euro. Importpriserna ökade med 6,9 procent men importvolymen minskade med 1,1 procent. I januari-maj ökade det totala importvärdet med sex procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 273 miljoner euro i maj. I januari-maj hade handelsbalansen ett underskott på 801 miljoner euro. I maj året innan var överskott i handelsbalansen 205 miljoner euro och i januari-maj samma år hade handelsbalansen ett underskott på 996 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i maj jämfört med året innan. Indextalet låg på 98,6 i maj då det i maj året innan var 101,5. I april låg indextalet på 96,7.

Exporten av industrimaskiner, skogsprodukter, metaller, malmer och bilar ökade i maj. Värdet på export av transportutrustning, elektrisk utrustning och maskiner, petroleumprodukter och andra kemiska produkter och instrument och mätare minskade.

Exporten till EU-länder minskade med tio procent i maj. Exporten till länder utanför EU ökade med tre procent. Exporten ökade till Ryssland, Sverige, Kina, Storbritannien och Frankrike. Exporten till Tyskland, Nederländerna och USA minskade. Importen både från EU-länderna och från länder utanför EU ökade med fyra i maj. Importen sjönk mest från Kina och Frankrike. Importen från Ryssland, Tyskland, Sverige, Nederländerna och USA ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Maj Förändring

Januari-maj

Förändring
2017 2018 % 2017 2018 %
Export (fob) 5 604 5 328 -5 24 633 26 374 +7
Import (cif) 5 399 5 601 +4 25 628 27 175 +6
Balans 205 -273   -996 -801  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Maj Förändring Medeltal* Förändring
  2017:05 2018:05 2018:05/
2018:04
2018:05/
2017:05
2017:06-2018:05 2017:06-2018:05/
2016:06-2017:05
Volymindex
Export 112,2 103,7 -5,8 -7,6 101,4 +6,8
Import 110,5 109,3 +3,0 -1,1 107,0 +5,5
Enhetsvärdeindex
Export 112,4 116,7 +2,7 +3,8 113,8 +3,4
Import 110,7 118,4 +0,7 +6,9 113,8 +4,8
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.8.2018
We want to improve our website together with our customers. You can give us feedback by clicking “Send feedback”.

Send feedback