Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2018

31.1.2019 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i november

Värdet på Finlands export av varor ökade med nio procent i november enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 5,8 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 3,3 procent och exportvolymen ökade med 6,5 procent. I januari-november har det sammanlagda värdet på exporten ökat med sju procent.

Importens värde ökade med fem procent i november och värdet var 5,8 miljarder euro. Importpriserna ökade med 8,9 procent men importvolymen minskade med 3,0 procent. I januari-november ökade det totala importvärdet med sju procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 25 miljoner euro i november. I januari-november hade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,2 miljarder euro. I november året innan var underskottet i handelsbalansen 238 miljoner euro och i januari-november samma år hade handelsbalansen ett underskott på 2,4 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i november jämfört med året innan. Indextalet låg på 96,8 i november då det i november året innan var 102,1. I oktober 2018 låg indextalet på 97,2.

Exporten ökade i november i nästan alla huvudgrupper av varor. Exporten av maskiner och utrustning växte stadigt. Värdet på exporten av pappersmassa var rekordhögt i november, men tillväxten i pappers- och kartongexporten var mer måttlig. Exporten av raffinerade petroleumprodukter och andra kemiska industriprodukter ökade också. Järn- och stålexporten växte kraftigt. Exporten av instrument och mätare samt koppar och zink minskade däremot märkbart. Importen i alla större varugrupper växte i november.

Exporten till EU-länder ökade med nio procent i november och exporten till länder utanför EU med åtta procent. Exporten till USA minskade, men ökade till andra viktiga länder. Importen från EU-länderna ökade med tre procent och från länder utanför EU med sju procent i november. Importen sjönk mest från Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Importen från Ryssland, Sverige, USA och Kina ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning November 2017 November 2018 Förändring % Januari-november 2017 Januari-november 2018 Förändring %
Export (fob) 5 300 5 763 +9 54 935 58 930 +7
Import (cif) 5 538 5 787 +5 57 343 61 094 +7
Balans -238 -25   -2 408 -2 164  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index November 2017 November 2018 Förändring %
2018:11/2018:10
Förändring %
2018:11/2017:11
Medeltal *
2017:12-2018:11
Förändring %
2017:12-2018:11/
2016:12-2017:11
Volymindex för export 103,2 109,9 -0,1 +6,5 101,8 +2,6
Volymindex för import 112,1 108,8 -3,1 -3,0 105,1 -1,3
Enhetsvärdeindex för export 115,3 119,0 -0,3 +3,3 117,1 +4,3
Enhetsvärdeindex för import 112,9 122,9 +0,1 +8,9 119,8 +8,3

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

28.2.2019
We want to improve our website together with our customers. You can give us feedback by clicking “Send feedback”.

Send feedback