Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Mars 2016

31.5.2016 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna minskade i mars

Värdet på Finlands export av varor minskade med tio procent i mars enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,4 miljarder euro. Exportpriserna minskade med 2,4 procent och exportvolymen med 6,6 procent. I januari-mars har det sammanlagda värdet på exporten minskat med sju procent.

Importens värde minskade med åtta procent i mars och värdet var nästan 4,7 miljarder euro. Importpriserna minskade med 2,1 procent och importvolymen med 3,1 procent. I januari-mars minskade det totala importvärdet med sju procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 278 miljoner euro i mars. I januari-mars hade handelsbalansen ett underskott på 819 miljoner euro. I mars året innan var underskott i handelsbalansen 196 miljoner euro och i januari-mars samma år hade handelsbalansen ett underskott på 777 miljoner euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk mer än importpriserna, försämrades bytesförhållandet i mars jämfört med året innan. Indextalet låg på 102,5 i mars då det i mars året innan var 102,8. I februari 2016 låg indextalet på 103,4.

Exporten av nästan alla viktiga varukategorier minskade i mars. Endast exporten av skogsindustriprodukter låg på samma nivå som året innan. Importen av elektriska maskiner och utrustningar samt transportmedel ökade, medan importen av andra huvudkategorier minskade.

Exporten till EU-länder minskade med åtta per cent och exporten till länder utanför EU med 13 procent i mars. Exporten till nästan alla viktiga handelsländer minskade. Importen från EU-länderna minskade med sju procent och från länder utanför EU med tio procent i mars. Importen ökade enbart från USA och Frankrike.

Tabell 1. Total utvecklingen (milj.euro)

  Mars Förändring Januari-mars Förändring
2015 2016 % 2015 2016 %
Export (fob) 4 872 4 392 -10 12 995 12 046 -7
Import (cif) 5 068 4 670 -8 13 772 12 865 -7
Balans -196 -278   -777 -819  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Mars Förändring Medeltal* Förändring
  2015:03 2016:03 2016:03/
2016:02
2016:03/
2015:03
2015:04-2016:03 2015:04-2016:03/
2014:04-2015:03
Volymindex
Export 101,4 94,7 +6,6 -6,6 93,4 -5,4
Import 108,3 105,0 +8,7 -3,1 97,2 -2,9
Enhetsvärdeindex
Export 107,9 105,4 +1,1 -2,4 106,3 +0,5
Import 105,0 102,8 +2,0 -2,1 104,8 -3,3
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.6.2016
We want to improve our website together with our customers. You can give us feedback by clicking “Send feedback”.

Send feedback