Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, december 2018

28.2.2019 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i december

Värdet på Finlands export av varor ökade med tre procent i december enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,9 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 3,2 procent och exportvolymen med 0,8 procent. I januari-december har det sammanlagda värdet på exporten ökat med sju procent.

Importens värde ökade med fyra procent i december och värdet var 5,3 miljarder euro. Importpriserna steg med 1,3 procent och importvolymen växte med 4,2 procent. I januari-december ökade det totala importvärdet med sex procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 427 miljoner euro i december. I januari-december hade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,6 miljarder euro. I december året innan var underskottet i handelsbalansen 350 miljoner euro och i januari-december samma år hade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,8 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i december jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,8 i december då det i december året innan var 98,9. I november 2018 låg indextalet på 96,9.

Exporten av maskiner och utrustning minskade i december. Exporten av personbilar växte stadigt men exporten av oljeprodukter sjönk kraftigt. Exporten av övriga kemiska produkter låg på nästan samma nivå som året innan. Den starka tillväxten i exporten av kemiska skogsindustriprodukter fortsatte i december, men värdet av timmerexporten sjönk betydligt. Exporten av koppar, zink och nickel minskade men exporten av mät- och kontrollinstrument ökade markant i december.

Importen av bränslen ökade betydligt i december 2018. Importen av industrins insatsvaror och transportmedel steg också medan importen av investeringsvaror, konsumtionsvaror samt livsmedel minskade.

Exporten till EU-länder ökade med fem procent i december medan exporten till länder utanför EU låg på samma nivå som året innan. Exporten till Kina och Storbritannien minskade, men ökade till andra större exportländer. Importen från EU-länderna minskade med en procent, men ökade från länder utanför EU med 12 procent i december. Importen sjönk mest från Tyskland, Kina och Sverige. Importen från Ryssland, Nederländerna och USA ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning December 2017 December 2018 Förändring % Januari-december 2017 Januari-december 2018 Förändring %
Export (fob) 4 776 4 914 +3 59 711 63 843 +7
Import (cif) 5 126 5 340 +4 62 469 66 470 +6
Balans -350 -427   -2 758 -2 627  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index December 2017 December 2018 Förändring %
2018:12/2018:11
Förändring %
2018:12/2017:12
Medeltal *
2018:01-2018:12
Förändring %
2018:01-2018:12/
2017:01-2017:12
Volymindex för export 93,7 94,5 -14,1 +0,8 101,9 +2,4
Volymindex för import 101,0 105,3 -3,2 +4,2 105,5 -0,9
Enhetsvärdeindex för export 114,4 118,1 -0,8 +3,2 117,4 +4,4
Enhetsvärdeindex för import 115,7 117,2 -4,7 +1,3 119,9 +8,1

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.3.2019
We want to improve our website together with our customers. You can give us feedback by clicking “Send feedback”.

Send feedback