Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, augusti 2018

31.10.2018 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i augusti

Värdet på Finlands export av varor ökade med sex procent i augusti enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 5,1 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 6,0 procent och exportvolymen med 0,9 procent. I januari-augusti har det sammanlagda värdet på exporten ökat med sju procent.

Importens värde växte med nio procent i augusti och var nästan 5,5 miljarder euro. Importpriserna ökade med 11,4 procent medan importvolymen låg på samma nivå som året innan. I januari-augusti ökade det totala importvärdet med sex procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 419 miljoner euro i augusti. I januari-augusti hade handelsbalansen ett underskott på något över 1,6 miljarder euro. I augusti året innan var underskottet i handelsbalansen 259 miljoner euro och i januari-augusti samma år hade handelsbalansen ett underskott på 1,7 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i augusti jämfört med året innan. Indextalet låg på 95,9 i augusti då det i augusti året innan var 100,7. I juli i år låg indextalet på 99,1.

Exporten av industriella maskiner, oljeprodukter, kemiska produkter, skogsindustriprodukter och metaller ökade jämfört med augusti året innan. Exporten av elektriska maskiner och apparater och transportmedel minskade. Importen av elektriska maskiner och apparater, råolja och oljeprodukter, kemiska produkter och metaller ökade, medan importen av industriella maskiner, transportmedel, och livsmedel föll.

Exporten till EU-länder ökade med en procent och exporten till länder utanför EU med 14 procent i augusti. Exporten växte till Sverige, Nederländerna, USA, Kina och Frankrike. Exporten till Ryssland, Tyskland och Storbritannien minskade. Importen från EU-länderna ökade med två procent och från länder utanför EU med 20 procent i augusti. Importen sjönk mest från Tyskland, Kina och Frankrike. Importen från Ryssland, Sverige, Nederländerna, USA och Storbritannien ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Augusti Förändring

Januari-augusti

Förändring
2017 2018 % 2017 2018 %
Export (fob) 4 769 5 054 +6 39 285 41 997 +7
Import(cif) 5 027 5 473 +9 40 985 43 640 +6
Balans -259 -419   -1 700 -1 643  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Augusti Förändring Medeltal* Förändring
  2017:08 2018:08 2018:08/
2018:07
2018:08/
2017:08
2017:09-2018:08 2017:09-2018:08/
2016:09-2017:08
Volymindex
Export 95,8 96,7 +3,4 +0,9 101,3 +4,6
Import 102,1 102,1 -0,8 +0,0 106,1 +2,2
Enhetsvärdeindex
Export 111,9 118,7 -1,7 +6,0 115,6 +4,0
Import 111,1 123,8 +1,5 +11,4 117,1 +6,8
* Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.11.2018
Keywords

We want to improve our website together with our customers. You can give us feedback by clicking “Send feedback”.

Send feedback