Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, augusti 2017

9.10.2017 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 18 procent i augusti

Finlands export av varor ökade med 18 procent i augusti enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var över 4,7 miljarder euro. Importen ökade med nio procent i augusti jämfört med året innan och importens värde var något under 4,9 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med 16 procent och importen med 14 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 150 miljoner euro i augusti. Räknat från årets början var det samlade underskottet nästan 1,4 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på nästan två miljarder euro. I augusti året innan hade handelsbalansen ett underskott på 481 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med 21 procent i augusti och exporten till länderna utanför EU med 14 procent. Importen från EU-länder växte med tio procent och importen från icke-EU länder med åtta procent i augusti. Under januari-augusti har exporten till EU-länder ökat med 17 procent och exporten till länder utanför EU ökat med 14 procent. Importen från EU-länder har ökat med åtta procent och importen från övriga länder med 22 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 4. Export 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.11.2017
Keywords

We want to improve our website together with our customers. You can give us feedback by clicking “Send feedback”.

Send feedback