Other statistics

Exports by Products by Activity (CPA2008)

Vienti - Export - Exports (CPA2008) 2020 (xlsx, 120 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2020 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2020 - Exports by Products by Activity (CPA2008) in 2020 31.8.2020


Vienti - Export - Exports (CPA2008) 2019 (xlsx, 177 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Exports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 28.2.2020


Imports by Products by Activity (CPA2008)

Tuonti - Import - Imports (CPA2008) 2020 (xlsx, 140 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2020 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2020 - Imports by Products by Activity (CPA2008) in 2020 31.8.2020


Tuonti - Import - Imports (CPA2008) 2019 (xlsx, 198 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Imports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 28.2.2020


Exports by industries (TOL 2008)

Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2020 (xlsx, 120 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2020 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2020 - Exports by industries (TOL 2008) in 2020 31.8.2020


Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2019 (xlsx, 178 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2019 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2019 - Exports by industries (TOL 2008) in 2019 28.2.2020


Imports by industries (TOL 2008)

Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2020 (xlsx, 120 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2020 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2020 - Imports by industries (TOL 2008) in 2020 31.8.2020


Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2019 (xlsx, 177 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2019 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2019 - Imports by industries (TOL 2008) in 2019 28.2.2020


Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4)

Vienti - Export - Exports (BEC) 2020 (xlsx, 102 kB)

Vienti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2020 - Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2020 - Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2020 31.8.2020


Vienti - Export - Exports (BEC) 2019 (xlsx, 148 kB)

Vienti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2019 - Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2019 - Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2019 28.2.2020


Imports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4)

Tuonti - Import - Imports (BEC) 2020 (xlsx, 114 kB)

Tuonti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2020 - Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2020 - Imports and exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2020 31.8.2020


Tuonti - Import - Imports (BEC) 2019 (xlsx, 168 kB)

Tuonti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2019 - Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2019 - Imports and exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2019 28.2.2020


Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification)

Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2020 (xlsx, 114 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2020 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2020 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2020 31.8.2020


Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2019 (xlsx, 163 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2019 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2019 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2019 28.2.2020


Other statistics from previous years

Years 2006 - 2018 >>

Contact us

Statistics service
Monday to Friday from 9 am–2.30 pm
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fpvgfvgngf