Other statistics

Exports by Products by Activity (CPA2008)

Vienti - Export - Exports (CPA2008) 2021 (xlsx, 170 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2021 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2021 - Exports by Products by Activity (CPA2008) in 2021 31.12.2021


Vienti - Export - Exports (CPA2008) 2020 (xlsx, 177 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2020 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2020 - Exports by Products by Activity (CPA2008) in 2020 26.2.2021


Imports by Products by Activity (CPA2008)

Tuonti - Import - Imports (CPA2008) 2021 (xlsx, 190 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2021 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2021 - Imports by Products by Activity (CPA2008) in 2021 31.12.2021


Tuonti - Import - Imports (CPA2008) 2020 (xlsx, 198 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2020 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2020 - Imports by Products by Activity (CPA2008) in 2020 26.2.2021


Exports by industries (TOL 2008)

Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2021 (xlsx, 168 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2021 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2021 - Exports by industries (TOL 2008) in 2021 31.12.2021


Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2020 (xlsx, 177 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2020 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2020 - Exports by industries (TOL 2008) in 2020 26.2.2021


Imports by industries (TOL 2008)

Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2021 (xlsx, 167 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2021 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2021 - Imports by industries (TOL 2008) in 2021 31.12.2021


Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2020 (xlsx, 177 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2020 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2020 - Imports by industries (TOL 2008) in 2020 26.2.2021


Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4)

Vienti - Export - Exports (BEC) 2021 (xlsx, 141 kB)

Vienti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2021 - Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2021 - Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2021 31.12.2021


Vienti - Export - Exports (BEC) 2020 (xlsx, 148 kB)

Vienti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2020 - Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2020 - Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2020 26.2.2021


Imports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4)

Tuonti - Import - Imports (BEC) 2021 (xlsx, 159 kB)

Tuonti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2021 - Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2021 - Imports and exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2021 31.12.2021


Tuonti - Import - Imports (BEC) 2020 (xlsx, 167 kB)

Tuonti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2020 - Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2020 - Imports and exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2020 26.2.2021


Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification)

Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2021 (xlsx, 155 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2021 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2021 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2021 31.12.2021


Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2020 (xlsx, 163 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2020 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2020 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2020 26.2.2021


Other statistics from previous years

Years 2006 - 2019 >>

Any questions?

Statistics service
Mon–Fri 9 am–2.30 pm
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fpvgfvgngf