Other statistics

Exports by Products by Activity (CPA2015)

Vienti - Export - Exports (CPA2015) 2023 (xlsx, 173 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2023 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2023 - Exports by Products by Activity (CPA2015) in 2023 29.12.2023


Vienti - Export - Exports (CPA2015) 2022 (xlsx, 184 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2022 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2022 - Exports by Products by Activity (CPA2015) in 2022 28.2.2023


Imports by Products by Activity (CPA2015)

Tuonti - Import - Imports (CPA2015) 2023 (xlsx, 177 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2023 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2023 - Imports by Products by Activity (CPA2015) in 2023 29.1.2024


Tuonti - Import - Imports (CPA2015) 2022 (xlsx, 185 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2022 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2022 - Imports by Products by Activity (CPA2015) in 2022 28.2.2023


Exports by industries (TOL 2008)

Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2023 (xlsx, 164 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2023 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2023 - Exports by industries (TOL 2008) in 2023 29.01.2024


Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2022 (xlsx, 184 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2022 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2022 - Exports by industries (TOL 2008) in 2022 28.2.2023


Imports by industries (TOL 2008)

Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2023 (xlsx, 174 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2023 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2023 - Imports by industries (TOL 2008) in 2023 29.1.2024


Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2022 (xlsx, 183 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2022 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2022 - Imports by industries (TOL 2008) in 2022 28.2.2023


Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4)

Vienti - Export - Exports (BEC) 2023 (xlsx, 147 kB)

Vienti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2023 - Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2023 - Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2023 29.1.2024


Vienti - Export - Exports (BEC) 2022 (xlsx, 156 kB)

Vienti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2022 - Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2022 - Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2022 28.2.2023


Imports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4)

Tuonti - Import - Imports (BEC) 2023 (xlsx, 167 kB)

Tuonti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2023 - Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2023 - Imports and exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2023 29.1.2024


Tuonti - Import - Imports (BEC) 2022 (xlsx, 175 kB)

Tuonti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2022 - Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2022 - Imports and exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2022 28.2.2023


Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification)

Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2023 (xlsx, 162 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2023 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2023 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2023 29.1.2024


Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2022 (xlsx, 170 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2022 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2022 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2022 28.2.2023


Other statistics from previous years

Years 2018 - 2021 >>

Any questions?

Statistics service
Mon–Fri 9 am–2.30 pm
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fpvgfvgngf

You can ask about

  • finding and interpreting statistics on the foreign trade of goods
  • the use of the service for searching data in international trade statistics i.e. ULJAS database.