Indexes, years 2005 - 2018

Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008)

Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008), 2015 (xlsx, 65 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2015 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2015 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2015


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008), 2014 (xlsx, 15 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2014 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2014 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2014


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008), 2013 (xlsx, 15 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2013 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2013 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2013


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008), 2012 (xlsx, 15 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2012 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2012 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2012


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008), 2011 (xlsx, 76 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2011 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2011 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2011


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008), 2010 (xlsx, 76 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2010 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2010 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2010


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008), 2009 (xlsx, 75 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2009 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2009 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2009


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008), 2008 (xlsx, 73 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2008 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2008 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2008


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008), 2007 (xlsx, 73 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2007 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2007 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2007


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008), 2006 (xlsx, 71 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2006 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2006 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2006Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008)

Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008), 2015 (xlsx, 15 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2015 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2015 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2015


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008), 2014 (xlsx, 15 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2014 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2014 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2014


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008), 2013 (xlsx, 15 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2013 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2013 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2013


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008), 2012 (xlsx, 14 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2012 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2012 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2012


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008), 2011 (xlsx, 79 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2011 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2011 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2011


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008), 2010 (xlsx, 78 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2010 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2010 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2010


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008), 2009 (xlsx, 76 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2009 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2009 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2009


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008), 2008 (xlsx, 76 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2008 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2008 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2008


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008), 2007 (xlsx, 76 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2007 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2007 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2007


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008), 2006 (xlsx, 74 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2006 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2006 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2006Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008)

Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2015 (xlsx, 72 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2015 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2015 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2015


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2014 (xlsx, 18 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2014 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2014 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2014


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2013 (xlsx, 18 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2013 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2013 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2013


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2012 (xlsx, 17 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2012 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2012 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2012


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2011 (xlsx, 73 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2011 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2011 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2011


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2010 (xlsx, 73 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2010 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2010 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2010


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2009 (xlsx, 74 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2009 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2009 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2009


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2008 (xlsx, 73 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2008 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2008 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2008


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2007 (xlsx, 72 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2007 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2007 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2007


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2006 (xlsx, 72 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2006 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2006 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2006


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2005 (xlsx, 15 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2005 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2005 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2005


Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008)

Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2015 (xlsx, 18 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2015 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2015 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2015


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2014 (xlsx, 18 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2014 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2014 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2014


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2013 (xlsx, 18 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2013 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2013 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2013


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2012 (xlsx, 17 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2012 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2012 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2012


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2011 (xlsx, 77 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2011 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2011 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2011


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2010 (xlsx, 75 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2010 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2010 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2010


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2009 (xlsx, 72 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2009 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2009 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2009


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2008 (xlsx, 72 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2008 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2008 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2008


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2007 (xlsx, 71 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2007 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2007 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2007


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2006 (xlsx, 72 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2006 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2006 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2006


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2005 (xlsx, 15 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2005 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2005 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2005


Unit value index, imports and exports by main use of goods, years 2005 - 2012

Tuonti ja vienti, yksikköarvoindeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, enhetsvärdeindex (MIG, CPA2002) – Imports and exports, Unit value index (MIG, CPA2002), 2012 (xlsx, 68 kB)

Tuonnin ja viennin yksikköarvoindeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2012 - Enhetsvärdeindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2012 - Unit value index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2012


Tuonti ja vienti, yksikköarvoindeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, enhetsvärdeindex (MIG, CPA2002) – Imports and exports, Unit value index (MIG, CPA2002), 2011 (xlsx, 68 kB)

Tuonnin ja viennin yksikköarvoindeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2011 - Enhetsvärdeindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2011 - Unit value index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2011


Tuonti ja vienti, yksikköarvoindeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, enhetsvärdeindex (MIG, CPA2002) – Imports and exports, Unit value index (MIG, CPA2002), 2010 (xlsx, 64 kB)

Tuonnin ja viennin yksikköarvoindeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2010 - Enhetsvärdeindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2010 - Unit value index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2010


Tuonti ja vienti, yksikköarvoindeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, enhetsvärdeindex (MIG, CPA2002) – Imports and exports, Unit value index (MIG, CPA2002), 2009 (xlsx, 64 kB)

Tuonnin ja viennin yksikköarvoindeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2009 - Enhetsvärdeindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2009 - Unit value index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2009


Tuonti ja vienti, yksikköarvoindeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, enhetsvärdeindex (MIG, CPA2002) – Imports and exports, Unit value index (MIG, CPA2002), 2008 (xlsx, 62 kB)

Tuonnin ja viennin yksikköarvoindeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2008 - Enhetsvärdeindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2008 - Unit value index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2008


Tuonti ja vienti, yksikköarvoindeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, enhetsvärdeindex (MIG, CPA2002) – Imports and exports, Unit value index (MIG, CPA2002), 2007 (xlsx, 62 kB)

Tuonnin ja viennin yksikköarvoindeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2007 - Enhetsvärdeindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2007 - Unit value index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2007


Tuonti ja vienti, yksikköarvoindeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, enhetsvärdeindex (MIG, CPA2002) – Imports and exports, Unit value index (MIG, CPA2002), 2006 (xlsx, 61 kB)

Tuonnin ja viennin yksikköarvoindeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2006 - Enhetsvärdeindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2006 - Unit value index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2006


Tuonti ja vienti, yksikköarvoindeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, enhetsvärdeindex (MIG, CPA2002) – Imports and exports, Unit value index (MIG, CPA2002), 2005 (xlsx, 13 kB)

Tuonnin ja viennin yksikköarvoindeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2005 - Enhetsvärdeindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2005 - Unit value index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2005


Volume index, imports and exports by main use of goods, years 2005 - 2012

Tuonti ja vienti, volyymi-indeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, volymindex (MIG, CPA2002) - Imports and exports, Volume index, (MIG, CPA2002), 2012 (xlsx, 61 kB)

Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2012 - Volymindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2012 - Volume index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2012


Tuonti ja vienti, volyymi-indeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, volymindex (MIG, CPA2002) - Imports and exports, Volume index, (MIG, CPA2002), 2011 (xlsx, 61 kB)

Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2011 - Volymindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2011 - Volume index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2011


Tuonti ja vienti, volyymi-indeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, volymindex (MIG, CPA2002) - Imports and exports, Volume index, (MIG, CPA2002), 2010 (xlsx, 61 kB)

Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2010 - Volymindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2010 - Volume index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2010


Tuonti ja vienti, volyymi-indeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, volymindex (MIG, CPA2002) - Imports and exports, Volume index, (MIG, CPA2002), 2009 (xlsx, 62 kB)

Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2009 - Volymindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2009 - Volume index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2009


Tuonti ja vienti, volyymi-indeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, volymindex (MIG, CPA2002) - Imports and exports, Volume index, (MIG, CPA2002), 2008 (xlsx, 61 kB)

Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2008 - Volymindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2008 - Volume index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2008


Tuonti ja vienti, volyymi-indeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, volymindex (MIG, CPA2002) - Imports and exports, Volume index, (MIG, CPA2002), 2007 (xlsx, 61 kB)

Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2007 - Volymindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2007 - Volume index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2007


Tuonti ja vienti, volyymi-indeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, volymindex (MIG, CPA2002) - Imports and exports, Volume index, (MIG, CPA2002), 2006 (xlsx, 61 kB)

Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2006 - Volymindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2006 - Volume index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2006


Tuonti ja vienti, volyymi-indeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, volymindex (MIG, CPA2002) - Imports and exports, Volume index, (MIG, CPA2002), 2005 (xlsx, 13 kB)

Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2005 - Volymindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2005 - Volume index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2005


Contact us

Statistics service
Monday to Friday from 9 am–2.30 pm
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fpvgfvgngf