Henkilötietojen käsittely tilastoinnissa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastoinnin henkilötietoja käsitellään tilastoinnin johto- ja kehittämistehtävissä, yritystietojen keräämiseksi EU:n sisäkaupassa, tilastotarkastuksia ja- tuotantoa, tilastojulkaisuja ja -palveluja sekä tilastojen jakelua ja netti-palautteiden käsittelyä varten sekä tilastoinnin uutiskirjeiden lähettämistä sekä tilastojärjestelmien testausta varten. Tilastoinnin lakisääteisistä tehtävistä säädetään tilastolaissa (280/2004), tullilaissa (304/2016) ja EU:n tilastoasetuksissa ja -säädöksissä. Näiden lisäksi henkilötietoja käsitellään Tullin viranomaismääräyksiin ja -ohjeisiin liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Henkilötietoryhmät

Tilastoinnin järjestelmiin tallennetaan henkilöasiakkaan perustiedot (etu- ja sukunimi sekä yhteystiedot, kuten sähköposti, puhelinnumero, osoite ja palvelukieli). Yritysten ja yritysten yhteyshenkilöistä tallennetaan nimet ja yhteystiedot. Tullin tilastointitehtävistä kertyy näiden lisäksi seuraavia henkilötietoja:

  • Tullin asiakasrekisterissä yritysten Intrastat-ilmoittamiseen liittyvät yhteystiedot, joissa Intrastat-yhteyshenkilön nimi. Tiedot kopioidaan myös tilastojärjestelmään.
  • Tullaustapahtumista tilastojärjestelmään siirretään henkilötiedoista vain henkilötunnuksen kahdeksan en-simmäistä merkkiä.   
  • Intrastat-uutiskirjeiden tilaajien sähköpostiosoitteet.
  • Tilastotietojen rekisteröityjen tilaajien tilausten yhteystiedot.
  • Tilastoinnin toimintaan liittyviä tapahtumatietoja ovat Uljas.tulli.fi-palvelun käyttäjien IP-osoitteet, jotka tallentuvat kaikista palvelua käyttävistä. IP-osoitteen lisäksi ei tallenneta muuta tietoja, eikä IP-osoitetta liitetä muihin tietoihin.

Henkilötietojen lähteet

Tilastotiedot saadaan asiakkaalta ja tullaustapahtumista.

Henkilötietojen säännölliset luovutukset

Tilastoinnin henkilötietoja luovutetaan Tilastokeskukselle tilastointitarkoituksiin. Tietoja voidaan viranomaistehtävien hoitamiseen perustuen siirtää tullissa Tullin muille toiminnoille. 

Tilastoinnin henkilötietoja käsittelevät Tullin tilastoinnin henkilöstö, palveluntarjoajien nimetyt sovellusylläpidon henkilöt sekä sellaiset Tullin henkilöt, joilla on pääsy tilastoinnin käyttämiin tietojärjestelmiin.

Henkilötietojen säilytys- ja poistoajat

Intrastat-tietoja säilytetään kaksi vuotta tilastointivuoden päättymisen jälkeen, jonka jälkeen tiedot poistetaan vuosittain käytävän läpikäynnin perusteella. Tilastoinnit säilytetään pysyvästi ilman henkilötietoja.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja lisätiedot

Olli-Pekka Penttilä
olli-pekka.penttila(at)tulli.fi

 

Points to consider

Read more

Contact us

Contact Customs Information Mon to Fri 8 am–4 pm

Right now, our service is often busy; please also have a look at the frequently asked questions.

If you have a question about the arrival of parcels, its contents or the handling fee, please contact Posti.

Customs Information Service

 


We want to improve our website together with our customers. You can give us feedback by clicking “Send feedback”.

Send feedback