Customs legislation

This page includes the basic national legislation needed in practical customs operations as well as the central EU regulations linked to customs operations.

The regulation links either lead to the Finlex legislation data bank maintained by the Ministry of Justice or to the EUR-Lex database maintained by the Publications Office of the EU.

Authorities assisting in customs control and cooperation

Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta - 687/2009

Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta - 1126/2009

Rajavartiolaki - 578/2005
Sections concerning Customs: 1, 2, 10, 17, 24, 28, 34, 41–44, 49, 56, 77–78, 82, 85–86

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä - 901/2006
Sections concerning Customs:10–11

Luotsauslaki - 940/2003
Sections concerning Customs: 8–10, 12, 17, 19, 21–22

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta - 1385/2016

Meripelastuslaki - 1145/2001
Sections concerning Customs: 1, 3–4, 10, 14 and 28

Asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä - 846/1979

Monitoring Finnish alcohol legislation

Alkoholilaki 1102/2017

Motor vehicle traffic control

Tieliikennelaki - 267/1981
Sections concerning Customs: 2a, 48, 96a, 97

Tieliikenneasetus - 182/1982
Sections concerning Customs: 47, 48, 52

Liikennevakuutuslaki - 460/2016

Liikennevakuutusasetus - 324/1959
Sections concerning Customs: 1, 5–6, 8–9

Ajoneuvolaki - 1090/2002
Sections concerning Customs: 1–17, 20–24, 60–69a, 71–72, 74, 84–85, 96–97, 101–102

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä - 893/2007
Sections concerning Customs: 1–2, 23, 25, 28–29, 31 , 34–36, 42–47, 51, 54, 57–58

Laki ylikuormamaksusta - 51/1982

Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä - 546/1998

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta - 1245/2002
Sections concerning Customs: 1, 18–22, 25

Other regulations concerning controls

Aluevalvontalaki - 755/2000

Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta - 971/2000

Puolustusministeriön päätös Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta - 46/1990

Valtioneuvoston päätös Suomen alueella olevista suoja-alueista sekä ulkomaalaisten ja ulkomaisten alusten liikkumisesta ja oleskelusta niillä - 318/1990

Laki Suomen aluevesien rajoista - 463/1956

Laki Suomen talousvyöhykkeestä - 1058/2004

Passilaki - 671/2006

Passiasetus - 643/1986

Ulkomaalaislaki - 301/2004

Merilaki - 674/1994
Sections concerning Customs: Chapter1,sections 1–5, chapter 6, sections1–9, chapter 13, sections 1–12, 42–43, chapter 24, sections 1–3

Asetus merilain meriselitystä koskevien säännösten soveltamisesta (meriselitysasetus) - 321/1967

Asetus merilain 1 §:n soveltamisesta - 1304/1999

Vesiliikennelaki - 463/1996

Laki vesikulkuneuvorekisteristä - 424/2014

Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta - 562/1996


Contact us

Contact Customs Information Mon to Fri 8 am–4.15 pm

Please have a look at the frequently asked questions.

If you have a question about the arrival of parcels, its contents or the handling fee, please contact Posti.

Customs Information Service