Customs legislation

This page includes the basic national legislation needed in practical customs operations as well as the central EU regulations linked to customs operations.

The regulation links either lead to the Finlex legislation data bank maintained by the Ministry of Justice or to the EUR-Lex database maintained by the Publications Office of the EU.

Authorities assisting in customs control and cooperation

Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta - 687/2009

Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta - 1126/2009

Rajavartiolaki - 578/2005
Tullia koskevat pykälät: 1§, 2§, 10§, 17§, 24§, 28§, 34§, 41–44§, 49§, 56§, 77–78§, 82§, 85–86§

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä - 901/2006
Tullia koskevat pykälät: 10–11§

Luotsauslaki - 940/2003
Tullia koskevat pykälät: 8–10§, 12§, 17§, 19§, 21–22§

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta - 1385/2016

Meripelastuslaki - 1145/2001
Tullia koskevat pykälät: 1§, 3–4§, 10§, 14 § ja 28

Monitoring Finnish alcohol legislation

Alkoholilaki 1102/2017

Motor vehicle traffic control

Tieliikennelaki - 10.8.2018/729

Laki liikenteen palveluista – 320/2017

Liikennevakuutuslaki - 460/2016

Ajoneuvolaki (voimassa 1.3.2021 alkaen) 15.1.2021/82

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä - 893/2007

Laki ylikuormamaksusta - 51/1982

Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä - 546/1998

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta - 1455/2019

Other regulations concerning controls

 

Aluevalvontalaki - 755/2000

Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta - 971/2000

Puolustusministeriön päätös Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta - 46/1990

Laki Suomen aluevesien rajoista - 463/1956

Laki Suomen talousvyöhykkeestä - 1058/2004

Passilaki - 671/2006

Ulkomaalaislaki - 301/2004

Merilaki - 674/1994
Tullia koskevat pykälät: 1. luku 1–5§,6. luku 1–9§, 13. luku 1–12§, 42–43§, 24. luku 1–3§

Asetus merilain meriselitystä koskevien säännösten soveltamisesta (meriselitysasetus) - 321/1967

Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta

Vesiliikennelaki - 19.6.2019/782

Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta - 562/1996

 Any questions?

Contact Customs Information Mon–Fri 8 am–4.15 pm

Please have a look at the frequently asked questions.

If you have a question about the arrival of parcels, its contents or the handling fee, please contact Posti.

Customs Information Service