Skip to content

Exportpriserna ökade en aning
Exportvolymen sjönk år 2016 med fyra procent

Utgivningsdatum 21.3.2017 8.33
Pressmeddelande

Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik minskade värdet av Finlands varuexport år 2016 med fyra procent. Värdet på exporten uppgick till 51,8 miljarder euro. Det minskade värdet på exporten berodde i sin helhet på att exportvolymen minskade med fyra procent. Exportpriserna ökade med 0,4 procent. Värdet på importen höll sig nästan på samma nivå som året innan och var 54,7 miljarder euro. Importvolymen växte år 2016 endast med 0,1 procent och importpriserna steg med 0,5 procent. Även år 2015 minskade värdet på exporten med fyra procent. Exportvolymen sjönk med 4,7 procent och exportpriserna ökade då med 0,7 procent. Värdet på importen minskade med sex procent, vilket berodde på att volymen sjönk med 4,7 procent och priserna med 0,8 procent.

Underskottet i handelsbalansen ökade i fjol mycket jämfört med året innan. År 2016 visade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,9 miljarder euro. Underskottet i handelsbalansen var det största sedan år 2011 då det var 3,7 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna växte i fjol till lite över 3,3 miljarder euro. Handeln med länderna utanför EU visade däremot ett överskott på 459 miljoner euro. År 2015 uppgick underskottet i handelsbalansen endast till 613 miljoner euro, underskottet i handeln med EU-länderna var då 2,3 miljarder euro, medan handeln med länderna utanför EU då visade ett överskott på nästan 1,7 miljarder euro. År 2014 låg underskottet på nästan 1,8 miljarder euro. Underskottet i handeln med länderna utanför EU var då 70 miljoner euro och i EU-handeln 1,7 miljarder euro.

År 2016 var motigt för exporten i nästan alla huvudnäringsgrenar. Exporten av skogsindustriprodukter minskade med två procent. Exporten av maskiner och apparater sjönk med fyra procent. Av huvudnäringsgrenarna var det exporten av transportmedel som minskade mest, 18 procent, och exporten av metallindustriprodukter sjönk också. Minskningen var sju procent. Värdet på exporten av oljeprodukter steg däremot med 11 procent, men exporten inom övrig kemisk industri minskade med fem procent. Exporten av instrument och mätare ökade med fyra procent och exporten av adaptrar för mobilteknologi steg med 14 procent. Den totala importen stannade i fjol på samma nivå som året innan. Importen av investeringsvaror växte med sex procent år 2016. Importen av konsumtionsvaror ökade med fyra procent. Importen av energiprodukter minskade med sex procent och importen av råmaterial och produktionsförnödenheter sjönk med 2 procent.

Värdet på exporten till EU-länderna minskade med fyra procent år 2016. Exporten till euroområdet minskade likaså med fyra procent. Exporten till länderna utanför EU minskade också med fyra procent. År 2015 minskade exporten till EU-länderna med en procent, medan exporten till länderna utanför EU minskade med åtta procent. Importen från alla EU-länder låg år 2016 på samma nivå som år 2015. År 2015 växte EU-importen med en procent. Importen från länderna utanför EU ökade med en procent år 2016. Året innan minskade importen från länderna utanför EU med 15 procent.

EU-ländernas andel av Finlands export steg år 2016 en aning från föregående års 59,0 procent till 59,2 procent. Inom importen minskade EU-ländernas andel en smula från föregående års 62,6 procent till 62,2 procent. Andelarna i handeln med länderna utanför EU ändrades på motsvarande sätt. I fjol utgjorde denna handel 40,8 procent av exporten och 37,8 procent av importen, medan andelarna år 2015 var 41,0 vid export och 37,4 vid import. 

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande