Skip to content

Vientimenettelyn ilmoittaminen edeltävänä menettelynä T- ja TIR- passitusilmoituksella 1.11.2009 lukien - vientimenettelyn päättäminen ja tavaran fyysisen poistumisen vahvistaminen

30.10.2009 13.08
Tiedote

165/2009, JR

Tällä yleiskirjeellä korvataan yleiskirjeen 94/010/2009 kappaleet ’edeltävä menettely’ ja  ’edeltävän menettelyn ilmoittaminen tapauksissa, joissa ei ole käytettävissä sähköisen vientijärjestelmän antamaa vienti-ilmoituksen viitenumeroa (MRN)’

1. Pääsääntö

Vienti-ilmoituksen viitenumero (MRN) ilmoitetaan sähköisellä passitusilmoituksella edeltävänä menettelynä, jos passitusmenettelyä edeltävänä tullimenettelynä on vienti. On kuitenkin mahdollista, ettei koko vientierää viedä yhteisön tullialueelta kerralla. Tällöin vientiin liittyvä ositustieto ilmoitetaan edeltävän menettelyn lisätietokohdassa. Riippumatta siitä viedäänkö koko vientierä osissa tai kerralla on lisätietokohdassa ilmoitettava jokin seuraavista koodeista:

•0 (nolla) = ositus, muu kuin viimeinen osituserä


•1 = ositus, viimeinen osituserä


•2 = ei ositusta, kattaa kaikki vienti-ilmoituksen tavarat


Tämän lisäksi on sähköisellä passitusilmoituksella ilmoitettava tavaraeräkohtaisesti merkintä DG2, jos edeltävän viennin menettelykoodi on 10, 21, 22, 23 tai 31.

Vientimenettelyn päättäminen ja tavaran fyysisen poistumisen vahvistaminen tapahtuvat automaattisesti passitusjärjestelmän kautta ja sähköinen vientijärjestelmä lähettää EDI-ilmoittajalle ja Katso- tunnistautuneelle nettivienti-ilmoittajalle poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen. Tunnistautumattoman nettivienti-ilmoittajan on noudettava poistumisvahvistettu luovutuspäätös Tullista.

2. Poikkevat tilanteet

Toisessa yhteisön jäsenmaassa vientimenettelyyn asetettujen tavaroiden passittaminen Suomesta kun vienti-ilmoituksen ilmoitettu poistumispaikka on muualla kuin Suomessa

Passitusilmoitus ja viennin saateasiakirja (EAD) esitetään passituksen lähtötoimipaikassa ja Tullin käsittelijä pyytää ulkomaisen sähköisen vienti-ilmoituksen tiedot lähettämällä ennakkotietopyynnön vientimaahan. Poistumisen vahvistaminen ja vientimenettelyn päättäminen tehdään Tullin toimesta ja poistumisen vahvistussanoma lähtee automaattisesti Tullin järjestelmästä vientimaahan.   

Varamenettely sähköisen vientijärjestelmän (ELEX)  käyttökatkostilanteessa

Jos vienti-ilmoitus on annettu varamenettelyä käyttäen, sähköisellä passitusilmoituksella ilmoitetaan edeltävänä menettelyn koodina 00 (nolla nolla, edeltävä menettely ei käytettävissä). Lisäksi ilmoitetaan varamenettelyssä annetun vienti-ilmoituksen viite.

Tavaran fyysisen poistumisen vahvistaminen ja vientimenettelyn päättäminen tapahtuu Tullin poistumisleimauksella esittämällä vientiasiakirjat passituksen lähtötoimipaikassa.

THT