Skip to content

Tuloksellista valvontaa nykyaikaisin keinoin

12.6.2017 8.48
Tiedote

Tullilaboratoriossa on otettu keväällä 2017 käyttöön Condensed Phase GC-FTIR -laite, jonka avulla pystytään entistäkin varmemmin tunnistamaan uusia huumausaineita sekä Tullin että Poliisin rikostorjunnan tarpeisiin. Laitehankintaan on saatu sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) kautta EU-tukea.

Tällaista laitetekniikkaa ei ole ollut aikaisemmin käytössä Suomen valvontalaboratoriossa. Mittalaitteen hankinnan avulla edellytykset uusien aineiden tunnistamiseen päivittyivät ajan tasalle. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa vuosittain noin 500 huumausaine-epäilyä tutkitaan uudella tekniikalla.

Tullilaboratoriossa tutkitaan vuosittain noin 7 000 laittomaan maahantuontiepäilyyn liittyvää näytettä. Näistä 90 % löytyy posti- ja rahtilähetyksistä, 7 % kotietsinnöiltä ja 3 % maahantulon yhteydessä tehtävistä tullitarkastuksista. Laboratoriotutkimuksissa noin 70 % tutkittavaista näytteistä osoittautuu huumaus- tai kuluttajamarkkinoilta kiellettyä psykoaktiivista ainetta sisältäväksi. Lääkkeiden ja dopingaineiden osuus on noin 25 %.

Maailma muuttuu, niin myös laboratorio

2000-luvun alussa havaittiin niin sanottujen muuntohuumeiden tulo markkinoille. Tuolloin tulli löysi ensimmäiset muuntohuumeet eli aineet, joissa perinteisen huumausaineen molekyyliä oli muutettu niin, että aine ei enää kuulunut huumausainelainsäädännön piiriin. Vuosituhannen vaihteesta lähtien muuntohuumeiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, ja uusia aineita tulee markkinoille koko ajan lisää. Samalla kun kemistit keksivät uusia yhdisteitä, internet ja some hoitavat niiden markkinoinnin.

Laboratoriossa uudetkin yhdisteet on pystyttävä tunnistamaan varmasti oikein. Tunnistamiseen vaaditaankin nykyaikaisia laitteistoja ja taitavia kemistejä. Se mitä laboratoriossa pystyttiin tekemään 2000-luvun alussa helposti markkinoilla liikkuvien huumausaineiden rajoittuessa muutamiin kymmeniin erilaisiin yhdisteisiin, ei enää onnistu 2010-luvulla. Laitetekniikan on pysyttävä kehityksessä mukana ja Tullilaboratorioon hankittu GC-FTIR-laite edustaakin täysin uutta tekniikkaa. Laite mahdollistaa huumaavien aineiden entistäkin varmemman tunnistuksen, ja pienetkin erot molekyyleissä pystytään varmuudella havaitsemaan.  

Article Tullilaboratorion tiedotteet