Skip to content

Tulli mukana viranomaisten yhteisessä Omaan käyttöön! -verkkokampanjassa

1.10.2014 8.00
Tiedote

Tulli on mukana 1.10.2014 alkavassa Omaan käyttöön! -verkkokampanjassa, jonka tarkoituksena on yhdessä muiden viranomaisten kanssa selkeyttää laillista alkoholin matkustajatuontia toisesta EU-maasta. Kampanjan keulahahmona nähdään Krista Kososen Putous-hahmo Kristoffer Taxfree.

Omaan käyttöön! -verkkokampanja toteutetaan valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön vetämänä yhteistyössä Tullin, Poliisin ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen sekä oikeusministeriön kanssa. Kampanjan taustalla on matkustajatuontien määrän kasvu ja alkoholintuonnin 1.7.2014 voimaan tulleet ohjetasot.

Tulli on mukana Omaan käyttöön! -verkkokampanjassa valvovana viranomaisena, joka tekee satamissa ja rajanylityspaikoilla matkustajatuonnin valvontaa. Alkoholin matkustajatuonnin kasvun vuoksi eri alkoholiryhmien tuonnin ohjetasojen avulla pystytään valvomaan oman käytön edellytyksien toteutumista. Matkustajan selvitysvelvollisuus oman käytön edellytyksistä syntyy, kun jonkin ohjetason määrä ylittyy. Tällöin matkustajan tulee pyydettäessä esittää Tullille selvitys tuodun alkoholin omasta käytöstä.

– Heinäkuussa 2014 käyttöön otetut alkoholintuonnin eri ohjetasot eivät ole tuontirajoituksia, eikä Tulli pyri niiden avulla rajoittamaan yksityishenkilön tuomaa alkoholin määrää, muistuttaa tulliylitarkastaja Seppo Raitolahti Tullin valmisteverotuksesta.

– Omaksi käytöksi katsotaan alkoholin tuonti omaan tai perheen käyttöön, sukujuhliin tai lahjaksi. Pääsääntöisesi perheenjäseneksi katsotaan kaikki samassa osoitteessa asuvat ja samaan talouteen kuuluvat henkilöt. Lahjaksi tuodun alkoholin tulee olla täysin vastikkeeton ja satunnainen, tiivistää Seppo Raitolahti oman käytön edellytyksiä.

Alkoholin tuontiin yli ohjetasojen voi olla hyväksyttävä selitys, joka arvioidaan maahantulovaiheessa tapauskohtaisesti. Jos on syytä epäillä alkoholintuontia kaupalliseen tarkoitukseen, asia siirretään veroharkintaan. Verotus voi tarvittaessa pyytää tarkempia lisäselvityksiä matkustajalta, tiivistää tulliylitarkastaja Anna Kallio Tullin valvonnasta.

Krista Kosonen mukana Omaan käyttöön! -verkkokampanjassa

Krista Kososen Putous-hahmo Kristoffer Taxfree juontaa Omaan käyttöön! -kampanjavideoilla Taxfree-visaa, jossa soittajat vastaavat alkoholintuontia koskeviin kysymyksiin. Kampanjasivustolla www.taxfreevisa.fi voi myös testata Kristoffer Taxfreen johdolla minkälainen alkoholintuoja itse on. Kiperiimpiin alkoholintuonnin kysymyksiin pureutuva testi antaa tulokseksi leikkimielisen alkoholintuojan profiilin.

– Halusin osallistua Omaan käyttöön! -verkkokampanjaan, koska nämä olivat itsellenikin asioita, joista en tiennyt. On ollut kiva antaa oma panos tärkeään asiaan omalla tavallani, kertoo Krista Kosonen.

Lisätietoja:

Mika Parkkonen, viestintäjohtaja, viestintä, p. 040 332 8893

Seppo Raitolahti, tulliylitarkastaja, valmisteverotus, p. 040 332 2067

Anna Kallio, tulliylitarkastaja, valvonta, p. 040 332 2868

Kuvapyynnöt: Piia Kaijanto, viestintä, p. 040 332 8430

 

Kampajansivusto: www.taxfreevisa.fi

Alkoholin ja tupakan tuonti Tullin verkkosivuilla: http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/matkailijat_muuttajat/alkoholi_tupakka/index.jsp

Usein kysytyt kysymykset alkoholintuonnista Tullin verkkosivuilla: http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/matkailijat_muuttajat/alkoholi_tupakka/Usein_kysyttya/index.jsp

 

Press Release