Skip to content

Tullen hittade akrylamid i kex och potatischips

7.2.2019 8.00
Pressmeddelande

I de undersökningar som Tullaboratoriet gjorde år 2018 konstaterades förhöjd akrylamidhalt i nio livsmedel. I sex av dessa, som var kex med ursprung i Tyskland och Förenade kungariket, varierade akrylamidhalten mellan 360 och 640 µg/kg. I tre potatischipsprodukter med ursprung i Förenade kungariket hittades akrylamidhalter mellan 830 och 1200 µg/kg.

Tullen analyserade ifjol akrylamidhalten i sammanlagt 54 kontrollprov. Av dessa var 33 prov av potatischips eller motsvarande snacksprodukter, 19 av kex, ett av en frukostprodukt av spannmål och ett av en mellanmålsbar. Alla produkter hade tillverkats i Europa.

Uppföljningsprov av kommande importpartier

Tullen gav en anmärkning till importören för alla de förhöjda akrylamidhalter som konstaterades. I anmärkningen uppmanas tillverkaren fästa uppmärksamhet vid akrylamidhalterna och vidta korrigerande åtgärder för att uppnå EU:s gränsvärderekommendation. Tullen följer upp akrylamidhalterna i dessa livsmedel i kommande importpartier.

Om höga akrylamidhalter konstateras i uppföljningsproven kan detta leda till att produkten underkänns som ett livsmedel som eventuellt förorsakar skador för hälsan.

Rekommendationsvärden på grund av cancerrisk

Akrylamid är en förening som identifierades av svenska forskare år 2002 i stekta livsmedel.  Akrylamid bildas huvudsakligen i ugnsbakade eller stekta kolhydratrika livsmedel där råvarorna (t.ex. spannmål, potatis och kaffebönor) innehåller prekursorer till akrylamid, så som asparagin och glutamin.

Eftersom akrylamid i djurtester har konstaterats förorsaka cancer har EFSA (European Food Safety Authority) definierat akrylamid som ett ämne som eventuellt ökar risken för cancer. På grund av detta fastställde EU år 2017 följande rekommendationsvärden för akrylamidhalter: 750 µg/kg för potatischips, 350 µg/kg för kex och 150 eller 300 µg/kg för frukostprodukter av spannmål beroende på råvaran.

Press Release