Skip to content

Tullen fick något sällsynt att övervaka – en snöleopard

22.10.2014 9.07
Pressmeddelande

Tullen fick något sällsynt att övervaka den 21 oktober, när en snöleopard flyttades från Moskva Zoo till Ähtäri Zoo. Den hotade snöleoparden är en av arterna som omfattas av den internationella CITES-konventionen och EU:s CITES-förordning. Tullen övervakar import, export och transitering av dessa arter.

CITES är en omfattande internationell miljöskyddskonvention, som reglerar handel med samt import och export av hotade växt- och djurarter, delar av dem och produkter tillverkade av dem. För de mest skyddade arterna krävs ett CITES-exporttillstånd beviljat i avgångslandet och ett CITES-importtillstånd beviljat i Finland.

Finlands miljöcentral SYKE fungerar som tillståndmyndighet i Finland. Tullen har som uppgift att kontrollera alla tillstånd som krävs när djuret anländer till Finland.

Snöleopardhonan, som är ett och ett halvt år gammal, kom till Finland med flyg via Flygtullen på Helsingfors-Vanda flygplats tisdag kväll. Levande djur ska alltid genomgå en veterinär gränskontroll, som kan utföras på Helsingfors-Vanda och vid Vaalimaa gränsövergångsställe.

— CITES-exemplar kan införas från länder utanför EU bara via vissa gränsövergångsställen. Genom att begränsa antalet gränsövergångsställen har man underlättat övervakningen av CITES-arter, säger Jarkko Keskinen från Tullens bevakningsavdelning.

Efter veterinärkontrollen åkte snöleoparden mot sitt nya hem med Mauno Seppäkoski, intendent för Ähtäri Zoo. Enligt Seppäkoski är det vanligt att djur flyttas från ett zoo till ett annat. — Det är en del av det internationella arbetet med skydd av hotade djur. Genom flyttningar tryggas bevarandet av snöleopardens genetiska arvsmassa.

Det finns både laglig och olaglig CITES-import 

Att flytta en snöleopard från ett zoo till ett annat är laglig, tillståndspliktig CITES-import. Vid Flygtullen stöter man också på olika CITES-förseelser, som resande eller personer som beställer varor från nätbutiker omedvetet kan göra sig skyldiga till. En souvenir köpt utomlands som en laglig vara kan i Finland vara olaglig.

— De vanligaste fallen är hotade koraller och musslor samt produkter tillverkade av krokodilskinn, såsom skor och väskor, berättar Kirsi Taipale från Flygtullen.

Tullen rekommenderar att man tar reda på lagligheten av sådana inköp före resan eller innan man beställer en vara på nätet. På miljöförvaltningens webbplats finns närmare anvisningar bl.a. om tillstånd som krävs för import och export av hotade arter.

Mera information:

Tullöverinspektör Jarkko Keskinen, Bevakningsavdelningen, tfn 040 332 2570
Tullöverinspektör Kirsi Taipale, Flygtullen, tfn 040 332 386
Intendent Mauno Seppäkoski, Ähtäri Zoo, tfn 0400 267393

SYKE/CITES
Om import av hotade arter på Tullens webbplats

Bild: Ähtäri Zoo

Press Release