Skip to content

Tullauspalvelu uudistettiin asiakkaita kuunnellen

20.5.2020 9.20
Tiedote

Tulli otti helmikuussa käyttöön uudistetun Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelun. Muutaman kuukauden käytössä ollut palvelu on todettu helppokäyttöiseksi. Yhä useampi henkilöasiakas tullaa pakettinsa sujuvasti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Tulli uudisti alkuvuodesta Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelun vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Asiakkaat otettiin myös mukaan palvelun kehittämistyöhön. Muun muassa Aalto-yliopiston kanssa tehtiin yhteistyötä ja opiskelijat pääsivät testaamaan kokeiluversioita ja kertomaan kehitysehdotuksiaan.

Uudessa palvelussa tullaamisesta on tehty entistä sujuvampaa, erityisesti mobiilikäyttäjät on otettu huomioon. Täytettäviä kenttiä on aiempaa vähemmän ja osa tarvittavista tiedoista välittyy suoraan palveluun tunnistautumisen yhteydessä. Palvelu myös sisältää aiempaa enemmän yleisesti tullattuja tavaroita, jotka asiakkaan on mahdollista löytää hakutoiminnon avulla ilman, että hänen tarvitse selvittää tavaran tullinimikettä.

Toukokuun puoleenväliin mennessä uudistetussa palvelussa on tehty jo yli 60 000 tullausta. Asiakkaat ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan. Sitä on kiitelty sujuvaksi ja ohjeita selkeiksi. Toki myös teknisiä haasteita on ollut, kuten uudessa digitaalisessa palvelussa aina, mutta niihin on haettu aktiivisesti ratkaisuja.

Henkilöasiakkaiden tiskiasiointi lakkaa kesäkuussa

Yksi tavoite tullauspalvelun kehittämisessä on ollut, että asiointi Tullin kanssa onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta, eikä asiakkaan tarvitse asioida Tullissa. Tullaamisesta on pyritty tekemään niin helppoa, että se onnistuu asiakkaalta itsenäisesti Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa, eikä hänen tarvitse enää mennä tullitoimipaikalle tullaamaan.

Kesäkuusta alkaen henkilöasiakkaiden on tullattava postilähetyksensä sähköisesti, kun postilähetysten tullaaminen tullitoimipaikoilla lakkautetaan. Muutos koskee Postin ja Åland Postin postilähetyksiä. Muutos ei koske muiden kuljetusliikkeiden lähetyksiä tai rahtia. Vaikka tiskiasiointi lakkaa ja postilähetysten tullaaminen siirtyy verkkoon, tullivirkailijat edelleen auttavat tarvittaessa asiakkaita tullaamisessa asiakaspalvelupisteissä.

Vaikka verkkokaupan volyymit ovat kasvaneet, niin henkilöasiakkaiden tiskiasiointi on vähäistä. Itärajan toimipaikoilla tehdään vain yksittäisiä postilähetysten tullauksia. Suurimmat määrät ovat Ahvenanmaalla ja Lentotullissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ylivoimaisesti suurin osa asiakkaista hoitaa kuitenkin tullauksen verkossa.

”Alkuvuonna uudistamamme henkilöasiakkaiden tullauspalvelu on tehnyt tullaamisesta asiakkaalle sujuvampaa. Mikäli asiakas kuitenkin tarvitsee apua tai hänellä ei ole sähköisiä laitteita, autamme häntä edelleen tullauspalveluita tarjoavissa asiakaspalvelupisteissämme. Ketään ei jätetä yksin, huolehdimme, että jokainen asiakas saa tullattua pakettinsa,” kertoo tulliylitarkastaja Nadja Painokallio.

Tullauspalvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Mikäli sähköinen asiointi ei asiakkaalta itseltään onnistu, on olemassa erilaista vaihtoehtoja tullauksen hoitamiseen. Toisen henkilön voi esimerkiksi valtuuttaa tekemään tullauksen tai tullauksen voi ostaa asiamieheltä. Mikäli asiakkaalla on jokin toimintarajoite, kuten näkövamma, tullitoimipaikan tullivirkailija voi täyttää ilmoituksen hänen puolestaan maksutta.

Jos asiakkaan käytössä ei ole sähköiseen tullaamiseen tarvittavaa laitetta, voi asian hoitaa tullitoimipaikalla asiakaskäyttöön tarkoitetulla tablettitietokoneella. Tullin henkilökunta opastaa tarvittaessa palvelun käytössä. 

Ahvenanmaalla palvelua käytetään myös, kun tullataan tavaraa, joka tuodaan toisesta EU-maasta verorajan yli Ahvenanmaalle. Palvelun käyttö laajenee vuoden 2021 alusta, kun manner-Suomen ja Ahvenanmaan välinen tulli-ilmoittaminen uudistuu.

Press Release