Skip to content

Tariffikiintiö – alkuperäsääntöpoikkeus Grönlannissa jalostetuille katkaravuille

23.10.2009 12.40
Tiedote

161/23.10.2009, RAS/LL

Merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) kanssa käytävässä kaupassa sovellettavat alkuperäsäännöt ovat  neuvoston päätöksen  2001/822/EY (EYVL L 314, 30.11.2001) liitteessä III. Näiden alkuperäsääntöjen soveltamisesta voidaan sääntöjen 37 artiklan nojalla myöntää poikkeuksia, jos se on  elinkeinojen luomisen tai  kehittämisen vuoksi  perusteltua.

Komissio on 16.10.2009 tekemällään päätöksellä (2009/776/EY, EUVL L 278, 23.10.2009) myöntänyt poikkeuksen alkuperäsääntöjen soveltamisesta Grönlannissa jalostettujen Pandalus borealis –lajiin kuuluvien katkarapujen osalta. Muualta kuin Grönlannista peräisin olevista katkaravuista Grönlannissa valmistettuja ja säilöttyjä CN-nimikkeeseen ex 1605 20 kuuluvia tuotteita pidetään Grönlannin alkuperätuotteina vuosittaisten kiintiöiden rajoissa ja päätöksessä asetetuin edellytyksin.

Poikkeusta sovelletaan liitteessä esitettyihin tuotteisiin ja määriin, jotka tuodaan Grönlannista yhteisöön 1.8.2009 – 31.12.2013.

Päätöksen mukaisesti annetuissa alkuperätodistuksissa on oltava viittaus tähän päätökseen. Toisin sanoen EUR.1 -tavaratodistusten kohdassa 7 on oltava seuraava maininta:

"Derogation - Decision  2009/776/EC"  

Tätä aikaisemman lähes vastaavan päätöksen soveltaminen on päättynyt 31.12.2006 (EYVL L 345, 29.12.2001).

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT