Skip to content

Har du frågor till tullrådgivningen? Vi förnyar vår elektroniska kundservice

Utgivningsdatum 20.5.2019 12.00
Pressmeddelande

Fråga tullrådgivningen-tjänsten förnyas. Vi förnyar tjänsten eftersom vi vill värna om ditt dataskydd. Vi vill också att du ska kunna skicka din fråga till oss på ett datasäkert sätt och få ett just till dig riktat svar på frågan.

Framöver måste du identifiera dig för att kunna skicka frågor till tullrådgivningen med vår elektroniska blankett. Om du inte vill eller har möjlighet att uträtta ditt ärende som identifierad användare, kan du sköta ärendet med oss på andra sätt.

På Tullens webbplats finns också rikligt med anvisningar om olika ämnen.

Du får också personlig rådgivning per telefon:

  • Tullrådgivningen, privatkunder, tfn 0295 5201 (må–fr kl. 8–16)
  • Tullrådgivningen, företagskunder, tfn 0295 5202 (må–fr kl. 8–16)
  • Rådgivning gällande den åländska skattegränsen, tfn 0295 52333 (må–fr kl. 9–15)

Företagskunder kan därtill skicka specialfrågor om tillstånd, garantier och inledande av meddelandedeklarering till adressen yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi.

Identifiering som privatkund

Om du har en finsk personbeteckning kan du identifiera dig med:

  • nätbankskoder
  • mobilcertifikat (mobiltelefon vars SIM-kort har försetts med ett mobilcertifikat) eller med
  • certifikatkort (identitetskort utfärdat av polisen, organisationskort utfärdat av Befolkningsregistercentralen eller yrkeskort för social- och hälsovården).

Identifiering som företagskund

Företag kan logga in i våra tjänster med en avgiftsfri Katso-kod. Katso-kod kan också användas av sammanslutningar och andra offentliga organisationer som har ett FO-nummer.

Vi betjänar våra privat- och företagskunder i alla frågor som gäller tullverksamhet. Som identifierad kund kan du skicka frågor till oss med en elektronisk blankett. Vi försöker besvara frågorna inom fyra arbetsdagar.

Mera information: Nadja Painokallio, förnamn.efternamn@tulli.fi

Kundmeddelande