Skip to content

Kalastustuotteita koskevat autonomiset tariffikiintiöt

21.12.2018 13.24
Tiedote

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista kaudeksi 2019-2020. Asetus N:o 2018/1977; julkaistu EUVL L 317/14.12.2018. Asetusta sovelletaan 1.1.2019 – 31.12.2020.

Alennetaan tai suspendoidaan asetuksen liitteessä lueteltujen tuotteiden tariffikiintiöiden puitteissa kannettavat tuontitullit liitteessä mainituille tasoille, mainittuina kausina ja mainittujen määrien rajoissa.

Tariffikiintiöitä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti.

Tariffikiintiöiden käyttöön sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 ( 1 ) 254 artiklan mukaista tietyn käyttötarkoituksen menettelyn tullivalvontaa.

Tuontitullien alentaminen tai suspensio koskee ainoastaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita. Tariffikiintiöt eivät ole käytettävissä sellaisille tuotteille, joiden jalostus tapahtuu vähittäismyynti- tai ateriapalvelutasolla.

Tariffikiintiöt eivät ole käytettävissä sellaisille tuotteille, joille on tarkoitus tehdä pelkästään yksi tai useampi seuraavista toimista:

 • puhdistaminen tai sisälmysten, pyrstön tai pään poisto;
 • paloittelu;
 • yksittäispakastettujen fileiden uudelleen pakkaaminen;
 • näytteenotto, lajittelu;
 • etiketöinti;
 • pakkaaminen;
 • jäähdyttäminen;
 •  jäädyttäminen;
 •  pakastus;
 • jäällä kuorruttaminen;
 • sulattaminen;
 • erottelu.

Tariffikiintiöt ovat käytettävissä sellaisille tuotteille, joille on tarkoitus tehdä yksi tai useampi seuraavista toimista:

 • kuutioiminen;
 • CN-koodeihin 0307 43 91, 0307 43 92, 0307 43 99 kuuluvien tuotteiden leikkaaminen renkaiksi ja leikkaaminen suikaleiksi;
 • fileeraus;
 • perhosfileiden leikkaaminen;
 • jäätyneiden harkkojen paloittelu;
 • limittäin olevien jäätyneiden fileeharkkojen halkaiseminen yksittäisiksi fileiksi;
 • CN-koodeihin ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90 kuuluvien tuotteiden viipalointi;
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen I mukaisen pakkauskaasukäsittelyn tekeminen CN-koodeihin 0306 16 99 (Taric-alanimikkeet 20 ja 30), 0306 17 92 (Taric-alanimike 20), 0306 17 99 (Taric-alanimike 10), 0306 35 90 (Taric-alanimikkeet 12, 14, 92 ja 93), 0306 36 90 (Taric-alanimikkeet 20 ja 30), 1605 21 90 (Taric-alanimikkeet 45, 55 ja 62) ja 1605 29 00 (Taric-alanimikkeet 50, 55 ja 60) kuuluville tuotteille;
 • jäädytetyn tuotteen halkaiseminen tai jäädytetyn tuotteen lämpökäsittely sen sisältä tulevan perkausjätteen poistamiseksi seuraaviin CN-koodeihin kuuluvan materiaalin osalta: 0306 11 10 (Taric-alanimike 10), 0306 11 90 (Taric-alanimike 20) ja 0306 31 00 (Taric-alanimike 10).

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet