Skip to content

Utländska personer som har obetalda böter, skatter eller tullar till ryska staten kan inte resa till Ryssland

20.6.2019 9.40
Pressmeddelande

Har du fått administrativa böter när du har besökt Ryssland eller har du tullar eller skatter som ska betalas till ryska staten, till exempel för överträdelse av bestämmelserna gällande temporär import av fordon?

Utländska privatpersoner som har obetalda böter, skatter eller tullar nekas inträde till Ryssland. Ryska staten har startat ett pilotprojekt för en Internet-tjänst där du själv kan kontrollera om du eventuellt har inreseförbud på grund av någon av dessa orsaker. Man loggar in på adressen http://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/CheckPayments, och uppgifter som ska anges är förnamn, efternamn, kön, nationalitet och födelsedatum.

Tjänsten kan tills vidare endast användas på ryska.

Denna informationstjänst har introducerats nyligen och därför innehåller tjänsten inte ännu alla uppgifter. Med anledning av detta rekommenderar ryska tullen att man gör en skriftlig förfrågan om eventuellt inreseförbud till ett regionalt tullkontor i Ryssland.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande