Skip to content

Ulkomaan kansalainen tarvitsee sähköiseen tulliasiointiin ja Suomi.fi-valtuuttamiseen Finnish Authenticator -sovelluksen

15.12.2020 8.00
Tiedote

Ulkomaan kansalainen voi asioida Tullin asiointipalveluissa ja ottaa Suomi.fi:n valtuuspalvelun käyttöönsä  ulkomaalaisen henkilön tunnistuspalvelun Finnish Authenticatorin avulla. Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen, ja se kannattaa tehdä mahdollisimman pian.

Tullin asiointipalveluissa Finnish Authenticator -sovelluksen avulla tunnistautuminen ja valtuuttaminen alkaa ensin Intrastat-tilastoilmoitus- ja Omat tiedot -palveluissa. Tiedotamme erikseen, kun sovelluksen käyttö näissä ja myöhemmin muissa palveluissamme alkaa.

Miten Finnish Authenticator otetaan käyttöön ja miten valtuutetaan?  

Jos suomalaisen yrityksesi nimenkirjoittajat ovat ulkomaan kansalaisia:

  • Yrityksen nimenkirjoittajan tai muun henkilön, jolla on nimenkirjoitusoikeus, on otettava käyttöönsä Finnish Authenticator, jotta hän voi antaa valtuuksia Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.
  • Nimenkirjoittajan Finnish Authenticator -tunniste on liitettävä yrityksen tietoihin. Tee hakemus valtuutusoikeuden rekisteröimiseksi Digi- ja väestötietoviraston Virkailijavaltuuttamispalvelussa.
  • Kun nimenkirjoittajalle on myönnetty valtuutusoikeus, hän voi hallinnoida asiointivaltuuksia itsenäisesti Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Jos suomalaisen yrityksesi tulli- ja tilastoasiointia hoitavat henkilöt ovat ulkomaan kansalaisia:

  • Asiointia hoitavan henkilön on otettava käyttöönsä Finnish Authenticator.
  • Yrityksen puolesta asiointivaltuuksia antava henkilö valtuuttaa Finnish Authenticator -tunnistuspalvelua käyttävän henkilön Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Lisätietoja

Asiakastuki:
Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus:
Digi- ja väestötietoviraston organisaatioiden asiakaspalvelu

Tulliasiointi:
Yleisneuvontaa yritysasiakkaille p. 0295 5202, klo 8–16.15

Asiakastiedotteet