Skip to content

I mars 2022 rasade exporten till Ryssland men importens värde ökade 63 procent

Utgivningsdatum 6.5.2022 9.00 | Publicerad på svenska 6.5.2022 kl. 9.01
Pressmeddelande

Värdet på Finlands export till Ryssland rasade med 42 procent i mars 2022 jämfört med motsvarande period föregående år enligt Tullens preliminära utrikeshandelsstatistik om varor. Värdet av exporten till Ryssland var 184,4 miljoner euro. Varuimportens värde från Ryssland växte med 63 procent till 1,0 miljarder euro beroende på kraftiga importprisökningar.

Den största nedgången i exporten mätt i euro (-48,7 MEUR och -64%) var i KN-klassen maskiner och mekanisk apparater samt delar där EU har beslutat om de mest omfattande exportsanktioner. I KN-klassen elektriska apparater och delar sjönk exporten procentuellt lika mycket. Även i denna varuklass var sanktionerna omfattande.

Procentuellt sätt minskade exporten av oljeprodukter mest, 79 procent. Exporten sjönk även i de flesta övriga varuklasser med undantag av kopparskärsten vars export ökade med nio procent jämfört med året innan. Kopparskärstenens andel av den totala exporten till Ryssland i mars var nu 29 procent.

Importen av råolja minskade mest i importen från Ryssland. Värdet sjönk med 45 procent och kvantiteten med 70 procent. Import av råolja från Norge har främst ersatt den ryska importen. Importvärdet i övriga varuklasser visade ingen markant nedgång ännu i mars. Mest betydande var ökningen i importen av nickel och nickelvaror, vars importvärde växte 175,2 miljoner euro och 456 procent. Även importkvantiteten ökade avsevärt. Näst mest ökade importens värde av naturgas, 111,8 miljoner euro eller 282 procent. Priset på naturgas har mångdubblats jämfört med året innan. Den tredje mest ökande importvaruklassen var oljeprodukter, importens värde växte med 95,6 euro, dvs 180 procent. Importkvantiteten ökade mer måttfullt. Importvärdet av el gick upp med 257 procent men importkvantiteten ökade bara med en tredjedel.

– I mars ökade importen från Ryssland också jämfört med februari i år även om importen av råolja minskade markant. Enligt de preliminära rapporterna från förtullningssystemen var importens värde av naturgas 116,4 miljoner euro och av nickelskärsten 126,9 miljoner euro i april. Dessa utgör för tillfället de största enskilda importvarorna från Ryssland. På grund av omfattande prisökningar var importens värde även i april högre än i april året innan, berättar statistikchefen Olli-Pekka Penttilä.

Senaste uppgifter om transporter vid Ryska gränsen

Ankommande fartyg från ryska hamnar under veckorna 1-9/2022 var i medeltal 22 fartyg per vecka, men under veckorna 10-16/2022 endast 7 fartyg i medeltal. Under vecka 17 anlände 6 fartyg. Förbudet för ryska fartyg att anlände till hamnar inom EU har inte haft någon betydande inverkan på Finlands import, då det hade anlänt endast få ryskregistrerade fartyg under början av året.

I mars 2022 minskade antalet ankommande lastade tågvagnar i vid östra gränsen med 32 procent jämfört med motsvarande period året innan. Antalet var 13 955 tågvagnar med last. I april 2022 sjönk antalet ankommande tågvagnar med last från Ryssland med 65 procent och antalet tågvagnar var 7 973. Antalet avgående lastade tågvagnar till Ryssland minskade i mars med 26 procent och i april med 49 procent. Flygtrafiken mellan Finland och Ryssland har upphört.

Antalet ankommande tunga fordon vid östra gränsens tre största gränsövergångsställen Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra under veckorna 5-9 var i medeltal 3 175 fordon per vecka medan under veckorna 10-14 var antalet i medeltal 2 088 fordon. Från och med lördagen 9.4.2022 under vecka 14 har Tullen avvisat alla ankommande handelsrelaterade varutransporter med fordon registrerade till Ryssland eller Belarus. Trafiken med tunga fordon verkar minska 75 procent jämfört med februari om samma utveckling som de senaste två veckorna fortsätter.

Figur 1. Ankommande och avgående antal tunga fordon sammanlagt vid gränsövergångsställena Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra veckovis år 2022 samt förändring i procent jämfört med föregående vecka

Tabell 1. Export till Ryssland i januari-mars 2022, preliminärt värde ja förändring i mars jämfört med samma månad året innan

KN-klass Januari
Preliminärt värde
milj.eur
Februari
Preliminärt värde
milj.eur
Mars
Preliminärt värde
milj.eur
Förändring
%
01-24 Djur- och växtprodukter 7,4 7,9 5,0 -45%
25-27 Mineralprodukter 27,6 27,4 5,2 -76%
  2710 Oljeprodukter 26,1 24,8 4,4 -79%
28-38 Kemiska industrins produkter 27,0 25,6 18,3 -26%
39-40 Plast och varor av plast, gummi och gummivaror 22,7 24,4 20,0 -27%
47-49 Massa, papper, kartong och papp samt -varor 37,0 37,0 21,4 -48%
50-67 Textiler och skodon 2,5 3,9 3,5 14%
72-83 Oädla metaller och -varor 63,6 75,6 61,7 -8%
  7401 Kopparskärsten 46,0 56,0 52,8 9%
84 Maskiner och mekaniska apparater samt delar 60,5 78,3 27,7 -64%
85 Elektriska apparater samt delar 17,7 15,9 5,3 -64%
86-89 Transportmedel 31,2 13,2 6,0 -67%
90-92 Optiska och medicinska instrument 6,9 6,6 4,3 -25%
Övriga CN-klasser 7,6 7,9 6,2 -33%
Sammanlagt 311,7 323,6 184,4 -42%

Tabell 2. Import från Ryssland januari-mars 2022, preliminärt värde ja förändring i mars jämfört med samma månad året innan

KN-klass Januari
Preliminärt värde
milj.eur
Februari
Preliminärt värde
milj.eur
Mars
Preliminärt värde
milj.eur
Förändring
%
01-24 Djur- och växtprodukter 7,4 9,0 8,6 20%
25-27 Mineralprodukter 641,4 618,5 551,5 35%
  2701 Stenkol 14,5 16,2 11,8 29%
  2709 Råolja 279,5 316,5 144,5 -45%
  2710 Oljeprodukter 146,6 131,3 148,9 180%
  2711 Naturgas 90,8 68,3 151,4 282%
  2716 Energi, elektrisk 100,7 71,9 77,1 257%
28-38 Kemiska industrins produkter 114,2 106,9 85,3 33%
  31 Gödsel 30,0 17,7 19,8 55%
39-40 Plast och varor av plast, gummi och gummivaror 7,4 9,3 27,0 200%
  4011 Däck av gummi, nya 4,7 6,0 21,3 225%
44-46 Trä och varor av trä 39,4 37,4 38,4 -11%
47-49 Massa, papper, kartong och papp samt -varor 3,9 4,4 6,2 95%
72-83 Oädla metaller och -varor 190,2 177,0 267,5 319%
  72 Järn och stål 41,6 9,0 15,8 33%
  73 Varor av järn och stål 6,4 3,7 3,6 20%
  74 Koppar och varor av koppar 9,8 12,0 24,6 746%
  75 Nickel och varor av nickel 122,9 142,2 213,6 456%
84 Maskiner och mekaniska apparater samt delar 0,8 1,3 2,2 -43%
85 Elektriska apparater samt delar 3,5 3,5 4,3 -24%
Övriga CN-klasser 6,9 6,6 9,9 51%
Sammanlagt 1 015,2 973,9 1 000,8 63 %

Uppgifterna i tabellerna 1 och 2 är preliminära och de kan ändras betydligt när uppgifterna blir mer fullständiga.

Tullen, Statistik
Kontaktperson:
Statistikchef Olli-Pekka Penttilä, tel. 040 332 18 62, olli-pekka.penttila@tulli.fi, Twitter: @Penttila_Olli
Mediemeddelande Statistikmeddelande