Skip to content

Tullaboratoriets ackrediterade kompetensområde utvidgades

11.10.2018 10.04
Pressmeddelande

Ackrediteringstjänsten FINAS konstaterade i sitt beslut av 11.9.2018 att Tullaboratoriets verksamhet uppfyller kraven i standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Som följd av FINAS beslut utvidgades Tullaboratoriets kompetensområde med sex metoder. De nya ackrediterade metoderna är bestämning av listeria, medel som förbättrar livsmedel, magnesium och nickel i livsmedel, bestämning av jod i tångprodukter, bestämning av migrering av primära aromatiska aminer i livsmedelskontaktmaterial samt utvidgning av metoden för detektion av narkotika, läkemedel och dopningsmedel och determination av deras antal. Som en följd av utvärderingen gjorde man också ändringar i flera metoder, uppdaterade kompetensområdets metodreferenser samt avlägsnade metoden för bestämning av fukt från kompetensområdet.

Tullaboratoriets giltiga ackrediterade kompetensområde finns på ackrediteringstjänsten FINAS webbplats.

Tullaboratoriets meddelanden