Skip to content

Alkoholituonnin tehovalvonta satamissa johtaa useisiin jatkoselvityksiin

10.10.2014 9.00
Tiedote

Tulli on valvonut tehostetusti matkustajien alkoholintuontia Helsingin satamissa. Tehovalvonnan aikana Tulli on tarkastanut erityisesti henkilö- ja pakettiautoja sekä puhutellut niissä matkustavia. Tarkastusten perusteella useita alkoholintuontitapauksia on siirretty Tullin valmisteverotukseen veroharkintaan. Alkoholintuonnin tehovalvonta tukee maanantaina 1.10. alkanutta viranomaisten yhteistä Omaan käyttöön! -verkkokampanjaa.

Tehovalvonnan tarkoituksena on selvittää alkoholintuonnin laajuutta ja ehkäistä alkoholintuontia kaupalliseen tarkoitukseen. Heinäkuussa käyttöön tulleet alkoholituonnin ohjetasot edellyttävät alkoholintuojan osallistumista aiempaa paremmin oman käytön edellytyksien selvittämiseen.

Tulli arvioi kokonaisharkintaan perustuen tuleeko tuotava alkoholi tuojan tai hänen perheensä käyttöön vai kaupalliseen tarkoitukseen. Kaupalliseen tarkoitukseen tuodusta alkoholista pitää ilmoittaa Tullille etukäteen.

Tarkastuksissa useita jatkoselvitystä vaativia tapauksia

Tulli on löytänyt tehovalvonnan aikana useita tapauksia, joissa on herännyt epäily alkoholin kaupallisesta tuonnista. Ne on toimitettu veroharkintaan Tullin valmisteverotusyksikköön. Tulli tiedottaa tapauksista ja tuloksista tarkemmin tehovalvonnan päättymisen jälkeen.

Alkoholin tuonnin tehovalvonnan aikana tehdään satamissa viranomaisyhteistyötä. Tulli valvoo matkustajaliikennettä ja tekee matkustajatuontiin liittyviä tarkastuksia.

Poliisi avustaa Tullia alkoholituonnin tehovalvonnassa keskittyen ensisijaisesti alaikäisten alkoholin hallussapidon ja käytön valvontaan. Tarvittaessa poliisi ohjaa myös valvonnassa havaitut alkoholin kaupallisesta tuonnista epäillyt erät Tullille jatkoselvitystä varten.

Poliisin havaintojen mukaan nuorten alkoholintuonti on ollut tehovalvonnan aikana selkeästi aiempaa vähäisempää. Alkoholin tuontiin liittyvät ikärajat ovat myös paremmin nuorten tiedossa kuin aikaisemmin.  Alaikäisten tuomat alkoholijuomat hävitetään, alaikäisille määrätään rikesakko, ja tarvittaessa asiasta ilmoitetaan lastensuojeluviranomaiselle ja lasten vanhemmille.

Viranomaisten Omaan käyttöön! -kampanjasivut löytyvät osoitteesta www.taxfreevisa.fi.

Lisätietoja:

Mikko Korpi, Helsingin tulli, p. 040 332 3068

Mikko Grönberg, Tullin valvontaosasto, p. 040 332 2679

Mika Kasonen, Helsingin poliisilaitos, p. 050 456 3874

Press Release