Edeltävä asiakirja ilmoitettava poistumisen ilmoituksilla

Edeltävä asiakirja ilmoitetaan tavaraan liittyvien tulliselvitys- tai valvonta-asiakirjojen perusteella. Tieto on pakollinen.

Edeltävän asiakirjan koodit löytyvät koodiluettelosta 006. Koodin jälkeen on ilmoitettava myös edeltävän asiakirjan viitenumero sekä siihen mahdollisesti liittyvä lisätieto.

Jos edeltävä toiminto on väliaikainen varasto esimerkiksi satamassa tai lentokentällä, edeltävä asiakirja on se asiakirja, jolla tavarat ovat saapuneet väliaikaiseen varastoon.

Passitus

Jos poistumista edeltävä toiminto on passitus, ilmoitetaan poistumisen ilmoituksella edeltävä asiakirja:

 • koodi: 1701
 • numero: passituksen MRN-viitenumero.

Saapumisen yleisilmoitus (ICS2)

Jos poistumista edeltävä toiminto on komission järjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus, ilmoitetaan poistumisilmoituksella edeltävä asiakirja:

 • koodi: 1703
 • numero: saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero (muotoa 23nnnnnnnnnnnnnATn)
 • lisätieto: tavaraerän numero
 • kuljetusasiakirjan viite.

Jos yhtä edeltävän saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumeroa kohden on useita kuljetusasiakirjoja tai tavaraeriä, kukin kuljetusasiakirja ja tavaraerä on ilmoitettava omana kokonaisuutenaan. Ei siis ole sallittua ilmoittaa esimerkiksi MRN-eriä 1‒100 yhdellä tavaraerällä.

Saapumisen yleisilmoitus (IE315, AREX)

Jos poistumista edeltävä toiminto on saapumisen yleisilmoitus, ilmoitetaan poistumisilmoituksella edeltävä asiakirja:

 • koodi: 1702
 • numero: saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero (muotoa 23FInnnnnnnnnnnnIn)
 • lisätieto: tavaraerän numero.

Jos yhtä edeltävän yleisilmoituksen MRN-viitenumeroa kohden on useita tavaraeriä, kukin tavaraerä on ilmoitettava omana kokonaisuutenaan sekä edeltävän toiminnon koodi, MRN että tavaraerän numero. Ei siis ole sallittua ilmoittaa esimerkiksi MRN-eriä 1‒100 yhdellä tavaraerällä.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI335, FI337, UTU)

Jos poistumista edeltävä toiminto on väliaikaisen varastoinnin ilmoitus, ilmoitetaan poistumisilmoituksella edeltävä asiakirja:

 • koodi: 1704
 • numero: väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumero (muotoa 23FIEnnnnnnnnnnnUn)
 • lisätieto: tavaraerän numero
 • kuljetusasiakirjan viite.

Ei edeltävää ilmoitusta

Jos poistumisen yleisilmoitusta ei edellä mikään edellisistä ilmoituksista, on ilmoitettava jokin muu edeltävän asiakirjan koodi koodiluettelosta 0006.

Huomioi nämä

Euroopan unioni on solminut sopimukset sekä Sveitsin (ml. Liechtenstein) että Norjan kanssa turvatietojen ilmoitusvelvollisuudesta ja tietojen riskianalysoinnista. Näiden sopimusten mukaan turvatietoja ei tarvitse antaa saapuvista tai poistuvista tavaroista.

Kun tavaran määrämaa on joko Norja tai Sveitsi, siitä ei tarvitse antaa poistumisen yleisilmoitusta, mutta muut vientitavarasta annettavat poistumisen ilmoitukset (IE547 ja IE590) annetaan.