Tullin Internet-asiointipalveluiden yleiset käyttöehdot

Käyttäjät sitoutuvat näihin ehtoihin käyttäessään Internet-asiointipalvelua. Ilmoittaja eli viejä tai tuoja on aina itse vastuussa ilmoituksestaan siinäkin tapauksessa että hän käyttää edustajaa (asiamiestä) ilmoituksen tekemiseen.

Palveluntarjoajan vastuu

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta eikä palvelun toimivuudelle anneta minkäänlaista takuuta. Tulli ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen käyttämisestä. Jos Tullin tietojärjestelmät eivät toimi, siirrytään käyttämään kunkin tullimenettelyn mukaista varamenettelyä.

Tullilla on oikeus tehdä palvelun korjaustöitä, josta aiheutuu käyttäjille käyttökatkos. Katkokset pyritään ajoittamaan siten, että siitä aiheutuu käyttäjille mahdollisimman vähän haittaa ja niistä tiedotetaan etukäteen palvelun etusivun Järjestelmätiedotteet-kohdassa.

Tulli ei vastaa tämän palvelun kautta käytettävissä olevien ja muiden osapuolten ylläpitämien palveluiden sisällöstä tai toimivuudesta, kuten tunnistuspalvelut tai EU:n Taric-palvelu.

Tekniset vaatimukset

Internet-asiointipalveluita voidaan käyttää yleisimmillä selainohjelmilla. Tullin verkkopalveluiden käyttöä tuetaan seuraavilla selainohjelmilla ja niiden versioilla: Internet Explorer 8, 9 tai 10 sekä Mozilla Firefox 24. Suosittelemme sivujen yleisen toimivuuden vuoksi yllä mainittujen selainversioiden käyttöä. Näytön oletusresoluutio on 1024x768 ja minimiresoluutio 800x600. Asiointipalvelut toimivat ilman javaskriptiä, mutta javaskriptin käyttäminen parantaa käyttäjäkokemusta.

IE-selaimilla päätökset ja liitetiedostot näkyvät tunnistetulle käyttäjälle vain, kun käyttäjien selaimessa on valittuna seuraava asetus:
Tools > Internet Options > Advanced > Security > Do not save encrypted pages to disk.
Työkalut > Internet-asetukset > Lisäasetukset > Suojaus > Älä tallenna salattuja sivuja levylle.

Puhelinpalvelu

Asiointipalveluiden käytön tukena toimii palvelupuhelinumero, joka löytyy kunkin palvelun etusivulta. Puhelinneuvonta vastaa kunkin asiointipalvelun osalta palvelun käyttämiseen liittyviin kysymyksiin, mutta se ei toimi yleisenä tietokoneen käyttötukena. Puhelintuesta voi kysyä apua myös esimerkiksi erilaisten koodien (menettelykoodi, kauppatapahtuman luonne, lisä- ja ehtokoodit) valinnassa sekä mahdollisten virheilmoitusten tulkinnassa.

Tullineuvonta palvelee asiakkaita erityisesti tullinimike- ja rajoitusasioissa sekä yleisissä tullimenettelyyn liittyvissä asioissa. Tullineuvonnan puhelinnumero on 0295 5201 (henkilöasiakkaat) ja 0295 5202 (yritysasiakkaat).

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Sähköposteissa ei kuitenkaan koskaan lähetetä arkaluonteista tietoa, vaan pelkästään kuittauksia tiettyihin asiointivaiheisiin liittyen. 

Henkilö- ja yritystiedot

Tulli kerää tiettyjä henkilötietoja ja yritysten perustietoja rekisteriin, jonka tietoja käytetään hyväksi Tullin asiakkaiden tehdessä tulli-ilmoituksia sähköisesti. Henkilötietojen ja muiden yksilöintitietojen keruu on välttämätöntä tullin muutoksia ja oikaisuja varten ja verovelvollisen oikeuksien varmistamiseksi.

>>Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

Sovellettavat lait

Internet-asiointipalveluiden käytössä sovelletaan Suomen lakia ja EU:n tullilainsäädäntöä (tullikoodeksi ja sen soveltamisasetus).

European Anti-Fraud Office (OLAF)

Privacy statement (OLAF DPO 212)