Usein kysyttyä – yritysasiakkaat

Olemme keränneet tälle sivulle usein esitettyjä kysymyksiä.
Selaa kysymyksiä tai kirjoita kysymyksesi alla olevaan kenttään.

Tuonti

Jos näyte on määrätty käyttöönottokieltoon tutkimusten ajaksi, niitä ei saa ottaa käyttöön. Jos on erityinen perusteltu syy siihen, miksi tavara pitäisi saada ottaa käyttöön, voi olla yhteydessä Tullin tuoteturvallisuusyksikköön. Sisämarkkinanäytteenotossa näytteitä ei yleensä määrätä käyttöönottokieltoon, jolloin niitä voi toimittaa myyntiin.


Alkuperämaaksi katsotaan maa, josta tavarat ovat peräisin, eli maa, jossa ne on tuotettu tai valmistettu.

Jos tavaraa on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus on tapahtunut, ja jonka seurauksena on syntynyt uusi tuote. Tavaran valmistamisena ei pidetä esimerkiksi tavaran pakkaamista, lajittelua tai muuta näihin verrattavaa vähäistä käsittelyä.  

Alkuperämaaksi merkitään kuitenkin tavaran lähetysmaa tilastomääräysten mukaan seuraavissa tapauksissa:

  • tavaran alkuperämaata ei tiedetä (eikä sitä pystytä selvittämään)
  • palautustavaroille ja muille yhteisöstä peräisin oleville tavaroille
  • tullitariffin 97 ryhmään kuuluville tavaroille
  • ulkoisen jalostuksen jälkeen (kauppatapahtuman luonteen koodi sarakkeessa 24 on 51, 52 tai 53) maahantuoduille tavaroille.

Tullilaboratorio ei tee kaupallisia analyysitilauksia. Tavaranhaltija vastaa tuotteen vaatimustenmukaisuudesta ja voi tutkittaa tuotteensa vaatimustenmukaisuuden kaupallisilla toimijoilla. Voit lukea lisätietoja Ruokaviraston ja TUKESin verkkosivuilta. 
Kun suunnittelet tuontia (Tulli)
Tuonti ja vienti (Ruokavirasto)
Tuotteet ja palvelut (Tukes)


Tutkittavat tuotteet valitaan pistokoeluontoisesti Tullin valvontasuunnitelman mukaisesti, ja näytteenottopäätös perustuu riskitekijöiden arviointiin. Valvonnan pitää olla säännöllistä. Siihen, kuinka usein näytteitä otetaan, vaikuttavat riskiperusteisuuden lisäksi mm. sisämarkkinatuonnin laajuus, tuotevalikoima, tuotteen alkuperä, tavarantoimittaja, mahdolliset aiemmat tutkimustulokset sekä EU-komission RASFF-hälytysilmoitukset. Vastaavia tuotteita valvotaan säännöllisesti muiltakin toimijoilta tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi.


Vienti

Varamenettelyasiakirjoina käytetään ensisijaisesti tullilomaketta nro 892 ja sen lisälehteä (tullilomake 895).

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää yhtenäisasiakirjaa eli SAD -lomaketta yhdessä tullilomakkeen nro 890 kanssa. 

Lue lisää: Viennin varamenettely


Rekisteröityminen kannattaa, jotta sähköiset ilmoitukset pystytään käsittelemään tullissa mahdollisimman sujuvasti.

Rekisteröitymisen yhteydessä tulli merkitsee yrityksen nimi- ja osoitetiedot ja mahdolliset lupatiedot asiakasrekisteriin. Kun yritys lähettää Tullin vientijärjestelmään sähköisen vienti-ilmoituksen, vientijärjestelmä käsittelee ilmoituksen nopeammin, koska tiedot ovat jo asiakasrekisterissä.

Rekisteröityminen on pakollista, jos yrityksellä on yli neljä vienti-ilmoitusta vuodessa.


Jos yritys ei ole saanut poistumisvahvistusta vientijärjestelmän kautta, vienti voidaan päättää vaihtoehtoisten todisteiden perusteella.

Lähettäkää vaihtoehtoiset todisteet postitse Tornion tulliin.

tai sähköpostitse: vientiseuranta(at)tulli.fi 


EUR.1- (ja A.TR.) -tavaratodistuslomakkeita myy PunaMustan verkkokauppa.

EUR.1-todistukset vahvistetaan ensisijaisesti postitse. Todistukset voi lähettää mihin tahansa Tullin toimipaikkaan vahvistettavaksi. EUR1-todistuksen voi vahvistuttaa myös Tullin asiakaspalveluja tarjoavissa tullitoimipaikoissa: Yhteystiedot ja postiosoitteet

Alkuperätuotteiden toistuvaa vientiä varten viejän kannattaa hakeutua valtuutetuksi viejäksi. Tällöin viejä voi itse laatia määrämuotoisen alkuperäilmoituksen lähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, eikä Tullin vahvistamaa EUR.1-tavaratodistusta tarvita.