Suomi.fi-valtuutus

Suomi.fi-valtuutusta tarvitaan aina, jos joku muu yrityksen työntekijä kuin toimitusjohtaja tai henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus, asioi Tullin kanssa. Toimitusjohtajan täytyy antaa näille muille työntekijöille valtuudet hoitaa yrityksen tarvitsemia tulliasioita.

Miten valtuuksia annetaan ja pyydetään?
Sivukohtaiset käyttöohjeet

Mitkä ovat tulliasioinnin Suomi.fi-valtuudet?

Valtuuskoodin nimi ja valtuuskoodin toimivallan kuvaus:

EU-jäsenmaiden välisen kaupan tilastoilmoitukset

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja antaa EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tilastoilmoituksia sekä lähettää ja vastaanottaa ilmoituksiin liittyviä viestejä.

Tulliselvittäminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa tulliselvityksen ilmoituksia ja tietoja, katsella antamiaan ilmoituksia ja ilmoituksiin liittyviä päätöksiä sekä lähettää ja vastaanottaa tulliselvittämiseen liittyviä viestejä.

Tullitoiminnan lupien katselu

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassa olevia tullitoiminnan lupia.

Tullitoiminnan lupien valmistelu

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, valmistella lupahakemuksia ja muokata hakemusluonnoksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin liittyviä viestejä.

 • Lupien valtuuskoodit ovat voimassa kaikissa Suomen ja EU:n lupapalveluissa.

Tullitoiminnan lupien hakeminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, valmistella lupahakemuksia ja muokata hakemusluonnoksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin liittyviä viestejä.

Tullitoiminnan sanomailmoittaminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lähettää tullitoimintaan liittyviä ilmoitussanomia ja vastaanottaa vastaussanomia.

 • Sanoma-ilmoittamisen aloittamisen asiakas-testauksia varten

Ahvenanmaan verorajailmoittaminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa ja katsella Ahvenanmaan verorajan ylittävään tuontiin liittyviä arvonlisäveron koonti-ilmoituksia.


Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet EU:n asiointipalveluissa lupien haussa

Koskee seuraavia palveluja:

 • Tullipäätökset-palvelua, josta haetaan unionilupia
 • eBTI-palvelua, josta haetaan sitovan tariffitiedon päätöksiä sekä
 • eAEO-palvelua, josta haetaan AEO-valtuutuksia.

Luvilla tarkoitetaan tässä tekstissä unionilupia, sitovan tariffitiedon päätöksiä sekä AEO-valtuutuksia.

Milloin käytetään vain Suomi.fi-tunnistusta?

Suomi.fi-tunnistusta käytetään aina, kun kirjaudutaan palveluun. Jos yrityksen toimitusjohtaja, tai muu henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus, selailee, valmistelee tai hakee lupia itse, hän ei tarvitse Suomi.fi-valtuutusta, vaan pelkkä Suomi.fi-tunnistus riittää, koska hänellä on asemansa perusteella oikeus hoitaa lupa-asioita.

Milloin tarvitaan myös Suomi.fi-valtuutus?

Suomi.fi-valtuutusta tarvitaan aina, jos joku muu yrityksen työntekijä kuin toimitusjohtaja haluaa katsella, valmistella tai hakea lupia. Toimitusjohtajan täytyy antaa näille muille työntekijöille valtuudet hoitaa yrityksen tarvitsemia tulliasioita.

Mitä lupaa hakevan yrityksen pitää päättää ennen Suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuuksien käyttöönottoa?

 • Kuka hoitaa lupien hakemisen palvelussa käytännössä: toimitusjohtaja vai joku muu työntekijä?
 • Kuka myöntää yrityksen sisällä valtuuksia niitä tarvitseville henkilöille: toimitusjohtaja vai joku muu työntekijä?

Mitä lupaa hakevan yrityksen toimitusjohtajan pitää tehdä käytännössä?

 1. Toimitusjohtaja hoitaa itse lupien hakemisen palvelussa.
  Toimitusjohtajan ei tarvitse antaa Suomi.fi-valtuutuksia kenellekään. Hänellä on asemansa perusteella oikeus hoitaa yrityksen lupa-asioita.
 2. Toimitusjohtaja ei itse hoida lupien hakemista palvelussa, mutta myöntää yrityksen valtuudet.
 3. Toimitusjohtaja antaa kaikille yrityksen tulliasioita hoitaville työntekijöille asiointivaltuudet, jonka jälkeen heillä on oikeus asioida eli hoitaa lupiin liittyviä asioita yrityksen puolesta.
 4. Toimitusjohtaja ei itse hoida lupien hakemista palvelussa eikä myönnä valtuuksia yrityksessä. Toimitusjohtaja antaa jollekin työntekijälle valtuutusoikeuden, jonka jälkeen tällä henkilöllä on oikeus antaa asiointivaltuuksia itselleen sekä muille yrityksen työntekijöille.

Kuinka laajat valtuudet tarvitaan ja annetaan?

Ennen valtuuttamista yrityksen on päätettävä, kuinka laajoja valtuuksia tulliasioita hoitava työntekijä tulliasioinnissaan tarvitsee, ja kuinka laajat oikeudet työntekijöille halutaan antaa.

Tärkeää on ottaa huomioon, että samalla valtuutuksella työntekijä saa oikeuden hoitaa yrityksen lupa-asioita kaikissa EU:n lupia ja päätöksiä koskevissa asiointipalveluissa. Tämän lisäksi työntekijä saa oikeudet kansallisen Luvat-palvelun käyttöön siinä vaiheessa, kun siinä siirrytään Suomi.fi-tunnistukseen.   

Minkä nimisiä valtuuksia käytetään?

Lupien, päätösten ja valtuutusten hakuprosesseissa käytettävät tulliasioinnin Suomi.fi-valtuudet kuuluvat "Tuonti ja vienti" -asiakategoriaan. Tullin valtuuksissa ei käytetä valtuuden tarkenteita. Valtuuksien nimet ja niiden antamat oikeudet ovat:

 • Tullitoiminnan lupien katselu: Valtuutettu voi katsella voimassa olevia tullitoiminnan lupia. 
 • Tullitoiminnan lupien valmistelu: Valtuutettu voi katselun lisäksi valmistella lupahakemuksia ja muokata hakemusluonnoksia.
 • Tullitoiminnan lupien hakeminen: Valtuutettu voi lupien katselun, hakemuksien valmistelun ja viestien lisäksi lähettää lupahakemuksia.

Valtuuden antaminen luvanhakijayrityksen työntekijälle

Valtuudet annetaan Suomi.fi-sivuston Valtuudet-palvelussa.

 1. Kirjaudu Suomi.fi-valtuuspalveluun omilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 2. Valitse yrityksen puolesta asiointi ja yritys, jonka puolesta asioit.
 3. Valitse "Anna valtuus" ja listasta valtuutustyypiksi joko
  1. asiointivaltuus: henkilöllä tai yrityksellä on oikeus asioida tämän yrityksen puolesta tai
  2. valtuutusoikeus: henkilöllä on oikeus antaa asiointivaltuuksia tämän yrityksen puolesta.
 4. Lisää Osapuolet-osioon työntekijän nimi ja henkilötunnus.
 5. Valitse asiat, joita valtuutettu voi tehdä
  1. tullitoiminnan lupien katselu tai
  2. tullitoiminnan lupien valmistelu tai
  3. tullitoiminnan lupien hakeminen.
 6. Valitse valtuutuksen voimassaoloaika.
 7. Tarkista ja vahvista, että yhteenvedon tiedot ovat oikein.

Tarkemmat kuvalliset ohjeet valtuuksien antamisesta Suomi.fi-sivustolla.

Valtuuden antaminen edustajalle eli toiselle yritykselle

Valtuutus tarvitaan myös, jos yritys haluaa valtuuttaa edustajan hoitamaan luvanhakuprosessin.

Tulli ei suosittele Suomi.fi-valtuuspalvelun käyttöä päämiesten ja edustajien välisessä sähköisen asioinnin puolesta asioinnissa, koska valtuutettu saa nähtäväkseen kaikki päämiehen tiedot. Jos kuitenkin haluat käyttää edustajaa, suosittelemme ensin ottamaan yhteyden Tullin yritysneuvontaan. 

Käytön tuki:
Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus: Kansalaisneuvonta, p. 0295 000, palveluneuvoja(at)kansalaisneuvonta.fi
Tulliasiointi: Tulli, tullineuvonta, p. 0295 020 500

                            


Asiasanat

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus