Näitä Suomi.fi-valtuuksia tarvitset  

Tulliasioinnissa tarvitaan valtuuksia, jos tulliasioinnin hoitaa joku muu henkilö kuin yrityksen toimitusjohtaja tai henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Poikkeus: myös edustajan toimitusjohtaja tarvitsee valtuuden.

Alla on lueteltu tulliasioinnin valtuudet, jotka toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan valtuuttama henkilö antaa Suomi.fi-valtuuspalvelussa.  

Katso täältä ohjeet, miten valtuuttaminen tehdään käytännössä Suomi.fi-valtuuspalvelussa.

1. Kun teet Intrastat-tilastoilmoituksen

Valtuus: EU:n jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastoilmoitukset

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja antaa EU:n jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastoilmoituksia sekä lähettää ja vastaanottaa ilmoituksiin liittyviä viestejä.

Valtuutta käytetään Intrastat-palvelussa.  

2. Kun teet tulli-ilmoituksen

Valtuus: Tulliselvittäminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa tulliselvityksen ilmoituksia ja tietoja, katsella antamiaan ilmoituksia ja ilmoituksiin liittyviä päätöksiä sekä lähettää ja vastaanottaa tulliselvittämiseen liittyviä viestejä.

Valtuuskoodia käytetään näissä palveluissa:

 • Tuontitullaus
 • Saapumisen ja poistumisen ilmoittaminen (AREX)
 • Vienti-ilmoitus
 • Passitusilmoitus
 • Tullivarastoinnin ilmoitus
 • Liitetiedoston lähetys
 • EORI-numeron hakeminen
 • Sanoma-asioinnin luvan hakeminen
 • Yritysasiakkaan Ahvenanmaan verorajailmoitus

3. Kun hoidat lupa-asioita

Valtuus: Tullitoiminnan lupien katselu 

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassa olevia tullitoiminnan lupia. Valtuutta käytetään EU:n asiointipalveluista BTI- ja CDS-lupapalveluissa sekä Suomen tullin lupapalvelussa.   

Valtuus: Tullitoiminnan lupien valmistelu

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, valmistella lupahakemuksia ja muokata hakemusluonnoksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin liittyviä viestejä. Valtuutta käytetään EU:n asiointipalveluista BTI- ja CDS-lupapalveluissa sekä Suomen tullin lupapalvelussa.   

Valtuus: Tullitoiminnan lupien hakeminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, luoda, täydentää ja lähettää lupahakemuksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin ja lupiin liittyviä viestejä.

Valtuutta käytetään EU:n lupapalveluista BTI-, CDS- ja eAEO-palveluissa, Jalostusten INF -palvelussa sekä Suomen tullin lupapalvelussa. 

4. Kun otat käyttöösi tullausohjelmiston

Valtuus: Tullitoiminnan sanomailmoittaminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lähettää tullitoimintaan liittyviä ilmoitussanomia ja vastaanottaa vastaussanomia.

Valtuutta käytetään sanomailmoittamisen testauspalvelussa.

5. Kun teet Ahvenanmaan veroraja-asiakkaan yhteenvetoilmoituksen

Valtuus: Ahvenanmaan tuonnin arvonlisäverotietojen ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa ja katsella Ahvenanmaan verorajan ylittävään tuontiin liittyviä arvonlisäverotietoja.

Valtuutta käyttää verorajanumeroasiakas Ahvenanmaan arvonlisäverotietojen ilmoittamisessa.

6. Kun katselet omia tietojasi 

Valtuus: Tullitoiminnan asiakastietojen katselu

Valtuutettu voi katsella voimassaolevia tullitoiminnan asiakastietoja.

Valtuutta käytetään Omat tiedot -palvelussa.

Asiakastuki

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus:

 • Yritysten ja organisaatioiden asiakaspalvelu: ma-pe klo 10-15, p. 0295 535 115. Muina aikoina: organisaatiopalvelut(at)dvv.fi
 • Kansalaisneuvonta:  ma-pe 8-21 ja la 9-15, p. 0295 000, palveluneuvoja(at)kansalaisneuvonta.fi

Tulliasiointi:

 • Tulli, yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi, p. 0295 5202, ma-pe 8-16