Näitä Suomi.fi-valtuuksia tarvitset  

Tulliasioinnissa tarvitaan valtuuksia, jos tulliasioinnin hoitaa joku muu henkilö kuin yrityksen toimitusjohtaja tai henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Huomioi: myös edustajan toimitusjohtaja tarvitsee valtuuden.

Alla on lueteltu tulliasioinnin valtuudet, jotka toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan valtuuttama henkilö antaa Suomi.fi-valtuuspalvelussa.  

Katso täältä ohjeet, miten valtuuttaminen tehdään käytännössä Suomi.fi-valtuuspalvelussa.

1. Kun teet Intrastat-tilastoilmoituksen

Valtuus: EU:n jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastoilmoitukset

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja antaa EU:n jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastoilmoituksia sekä lähettää ja vastaanottaa ilmoituksiin liittyviä viestejä.

Valtuutta käytetään Intrastat-palvelussa.  

2. Kun teet tulli-ilmoituksen

Valtuus: Tulliselvittäminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa tulliselvityksen ilmoituksia ja tietoja, katsella antamiaan ilmoituksia ja ilmoituksiin liittyviä päätöksiä sekä lähettää ja vastaanottaa tulliselvittämiseen liittyviä viestejä.

Valtuutta käytetään näissä palveluissa:

 • Tulliselvityspalvelu (tuonnin, tullivarastoinnin, passituksen ja saapumisen ilmoitukset, Ahvenanmaan verorajailmoitukset sekä Ahvenanmaan verorajanumeroasiakkaan yhteenvetoilmoitukset)
 • Saapumisen ja poistumisen ilmoittaminen (AREX)
 • Vienti-ilmoitus
 • Liitetiedoston lähetys
 • EORI-numeron hakeminen
 • Henkilöasiakkaan tuontitullaus
 • ICS2 -ilmoituspalvelu (STI-STP) 

3. Kun hoidat lupa-asioita

Valtuus: Tullitoiminnan lupien katselu 

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassa olevia tullitoiminnan lupia. Valtuutta käytetään näissä palveluissa:

 • Luvat ja päätökset-palvelu
 • BTI-palvelu
 • CDS-palvelu
 • Rekisteröidyn viejän REX-palvelu.    

Valtuus: Tullitoiminnan lupien valmistelu

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, valmistella lupahakemuksia ja muokata hakemusluonnoksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin liittyviä viestejä. Valtuutta käytetään näissä palveluissa:

 • Luvat ja päätökset -palvelu
 • CDS-lupapalvelu.   

Valtuus: Tullitoiminnan lupien hakeminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, luoda, täydentää ja lähettää lupahakemuksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin ja lupiin liittyviä viestejä.

Valtuutta käytetään näissä palveluissa:

 • Luvat ja päätökset -palvelu
 • BTI-palvelu
 • CDS-palvelu 
 • eAEO-palvelu
 • Jalostusten INF -palvelu
 • Rekisteröidyn viejän REX-palvelu.

4. Kun otat käyttöösi tullausohjelmiston

Valtuus: Tullitoiminnan sanomailmoittaminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lähettää tullitoimintaan liittyviä ilmoitussanomia ja vastaanottaa vastaussanomia.

Valtuutta käytetään sanomailmoittamisen testauspalvelussa.

Valtuus: Tulliasioinnin sanomaliikenteen asetusten hallinnointi

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hallinnoida asetuksia ja tietoja, jotka liittyvät tulliasioinnin sanomaliikenteeseen ja ohjelmistorajapintoihin.

Valtuutta käytetään ICS2-sanomaliikenteen attribuuttien hallinnointiin EU-komission asiointipalvelussa.

5. Kun teet Ahvenanmaan veroraja-asiakkaan yhteenvetoilmoituksen tavarasta, joka on kuljetettu verorajan yli ennen 1.9.2023

Valtuus: Ahvenanmaan tuonnin arvonlisäverotietojen ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa ja katsella Ahvenanmaan verorajan ylittävään tuontiin liittyviä arvonlisäverotietoja.

Valtuutta käyttää verorajanumeroasiakas Ahvenanmaan arvonlisäverotietojen ilmoittamisessa.

6. Kun katselet omia tietojasi 

Valtuus: Tullitoiminnan asiakastietojen katselu

Valtuutettu voi katsella voimassaolevia tullitoiminnan asiakastietoja.

Valtuutta käytetään Omat tiedot -palvelussa.

7. Kun ilmoitat hiilirajamekanismiin liittyviä tietoja

Valtuus: Hiilirajamekanismiin liittyvien tietojen ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta raportoida ja ilmoittaa hiilirajamekanismin (CBAM) edellyttämiä tietoja.

Valtuutta käytetään Hiilirajamekanismin (CBAM) raportointi -palvelussa.

Asiakastuki

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus:

 • Yritysten ja organisaatioiden asiakaspalvelu: ma-pe klo 10-15, p. 0295 535 115. Muina aikoina: organisaatiopalvelut(at)dvv.fi
 • Kansalaisneuvonta:  ma-pe 8-21 ja la 9-15, p. 0295 000, palveluneuvoja(at)kansalaisneuvonta.fi

Tulliasiointi:

 • Tulli, yritysneuvonta(at)tulli.fi, p. 0295 5202, ma-pe 8-16