Hyppää sisältöön

EU:n asiointipalveluihin tunnistautuminen 

Näissä EU:n asiointipalveluissa käytetään aina Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia:  

 • Tullipäätökset-palvelussa (CDS), jossa haetaan unionilupia
 • BTI-palvelussa, jossa haetaan sitovan tariffitiedon päätöksiä
 • eAEO-palvelussa, jossa haetaan AEO-valtuutuksia
 • Jalostusten INF-palvelussa, jossa haetaan INF-numeroa
 • Rekisteröidyn viejän REX-palvelussa, jossa haetaan oikeutta vahvistaa tavaroiden alkuperä tullietuutta varten
 • ICS2-palvelussa (STI-STP), jossa tehdään EU:n ulkopuolelta lentoteitse saapuvan tavaran turvatietoilmoituksia

Luvilla tarkoitetaan tässä tekstissä unionilupia, sitovan tariffitiedon päätöksiä, AEO-valtuutuksia, jalostusten INF-numeroita ja REX-rekisteröintejä.

Näitä valtuuksia tarvitset, kun hoidat lupa-asioita

Valtuuden antaminen yrityksen työntekijälle tai edustajalle

EU:n asiointipalveluun tunnistautuminen

Kirjaudu EU:n asiointipalveluun (todentamisportaaliin). Palvelussa käytetään Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia. 

1. Valitse kieli oikeasta yläkulmasta: Finnish

2. a) Valitse kirjautuessasi seuraavat tiedot, jos olet luvanhakija 

 • toimialue sovellukselle, johon pyydät pääsyä: Customs (Tulli)
 • maa, jossa haluat tulla todennetuksi: Finland (Suomi)
 • toimijatyyppi: Employee (työntekijä)
   

Toimin seuraavan tahon puolesta:

seuraavan luonnollisen tai oikeushenkilön (puolesta)

 • toimijatyyppi: valitse Economic Operator (taloudellinen toimija)
 • tunnustyyppi: EORI
 • tunnus: syötä luvanhakijayrityksen EORI-numero

Valitse "suoraan". 

Anna lopuksi lupa tietojen välitykseen Suomi.fi-tunnistuksesta EU:n asiointipalveluun valitsemalla

 • Annan luvan identiteettiprofiilini tietojen pyytämiseen ja jakamiseen UUM&DS- ja Tullin EIS-järjestelmissä.

Paina Lähetä-painiketta.

2. b) Valitse kirjautuessasi seuraavat tiedot, jos olet edustaja:

 

 • toimialue sovellukselle, johon pyydät pääsyä: Customs (Tulli)
 • maa, jossa haluat tulla todennetuksi: Finland (Suomi)
 • toimijatyyppi: Employee (työntekijä)
   

Toimin seuraavan tahon puolesta:

Seuraavan luonnollisen tai oikeushenkilön puolesta

 • toimijatyyppi: valitse Economic Operator (taloudellinen toimija)
 • tunnustyyppi: EORI
 • tunnus: syötä luvanhakijayrityksen EORI-numero
   

valtuutuksella seuraavalta käyttäjältä 

 • toimijatyyppi: valitse Customs representative  (edustaja)
 • tunnustyyppi: EORI
 • tunnus: syötä edustajayrityksen EORI-numero
   

Anna lopuksi lupa tietojen välitykseen Suomi.fi-tunnistuksesta EU:n asiointipalveluun valitsemalla

 • Annan luvan identiteettiprofiilini tietojen pyytämiseen ja jakamiseen UUMDS- ja Tullin EIS-järjestelmissä.

Paina Lähetä-painiketta.
 

 

3. Valitse seuraavaksi tunnistustapa.

 

 

4. Seuraavaksi Suomi.fi-tunnistuspalvelu kertoo, mitä tietoja sinusta ollaan siirtämässä asiointipalveluun.

 

5. Tunnistautumisnäytön "Jatka palveluun" -painike kirjaa sinut palveluun.