Yhteystiedot sanomaliikenteen yritysasiakkaille

Asiointipalvelujen käyttötuki (myös Ahvenanmaan ilmoitukset)
24/7 (sanoma-ilmoittamisen tuki), ma–pe klo 8–16.15 (muiden asiointipalvelujen käyttötuki)
Passitusseuranta
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nganehrffhgvffnc

Voit kysyä

  • passitusseurannasta
  • passitusmenettelyn päättämisen valvonnasta
  • purkausvalvonnasta.
Sanoma-asioinnin tekninen tuki
ma–pe 7–18
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vxhgnzbanf

Voit kysyä

  • sanoma-asioinnista
  • teknisestä sanomaseurannasta ja tekninen asiakastestauksesta
  • ilmoitussanomiin liittyvistä teknisistä ongelmista.
Kuluttajansuojelu
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6hyrwbhfnwngghyhx

Voit kysyä

  • kuluttajansuojelusta
  • maahantuotavien tavaroiden näytteenottojen toimeksiannoista
  • kasvisten ja hedelmien terveys- ja laatutarkastuksista.
Vastaukset tuonnin ja viennin tulli-ilmoitusten tilastokyselyihin

tilastokysely.tuonti@tulli.fi
tilastokysely.vienti@tulli.fi

Lähetä vastauksesi näihin osoitteisiin, jos Tulli on lähettänyt sinulle ilmoittamastasi tiedosta tarkastuspyynnön. Osoitteista ei saa neuvontaa.