Testaus

Ennen sanoma-asioinnin aloittamista yrityksen on testattava Tullin kanssa ohjelmistonsa toimivuus ja että ohjelmisto tuottaa Tullin määrittelyjen mukaisia sanomia. Samalla testataan myös tietoliikenneyhteyksien toimivuus. Kun yrityksen hakemus on käsitelty, Tulli ottaa yhteyttä yritykseen yritysneuvonnan järjestämiseksi ja testausajan sopimiseksi. Asiakas rakentaa itsenäisesti ilmoitusjärjestelmänsä Tullin sanomakuvausten perusteella.  

Testausten aikana yritys lähettää erisisältöisiä ilmoitussanomia (esimerkiksi täydellinen, korjattu, selvitys), joihin Tulli vastaa sanomilla (hyväksyminen, virhe, lisäselvityspyyntö jne.). Yrityksen täytyy vastata vastaussanomiin niiden edellyttämällä tavalla, esimerkiksi korjata virhe tai lähettää lisäselvitys.

Yrityksen on varattava aikaa asiakastestausten suorittamiseen kolmesta viiteen viikkoon keskeytymätöntä työaikaa. Testausajan pituuteen vaikuttaa testattava järjestelmä, annettavien sanomien määrä ja ilmoitusten sisältö. Onnistuneiden testausten jälkeen yritys saa sanoma-asioinnin lupapäätöksen ja voi aloittaa sanomaliikenteen tuotantovaiheen päätöksessä mainittuna ajankohta. Jos testaukseen varattu aika ylittyy, testaus keskeytetään ja yrityksen on varattava uusi testausaika. Tämä saattaa tarkoittaa lopullisen testauksen siirtymistä huomattavasti eteenpäin.

Uusi sanoma-asioinnin testauspalvelu

Sanoma-asioinnin testauspalvelun avulla Tullin asiakkaat voivat testata itsenäisesti suoran sanoma-asioinnin ilmoituksia. Palveluun voi nyt kirjautua Suomi.fi-tunnistautumisella. Tässä palvelussa käytettävä Suomi.fi-valtuuskoodi on ”Tullitoiminnan sanomailmoittaminen". Asiakkaat pystyvät testaamaan omien järjestelmiensä toimintaa Tullin rajapintaa vasten ja varmentamaan, että heidän järjestelmänsä osaavat tuottaa Tullille lähetettävät ilmoitussanomat oikein ja käsitellä Tullin vastaussanomia. Itsenäinen testaus edellyttää Tullin suoran sanoma-asioinnin lupaa ja yrityksen tietojen rekisteröimistä testauspalveluun.

Testauspalvelussa on mahdollista testata:

  • Tuonnin tulli-ilmoitusten testaus (UTU)

  • Tullivarastoinnin vakiomuotoisten ilmoitusten testaus (UTU)

  • Viennin suoran sanoma-asioinnin ilmoitusten testaus
  • Tuonnin ja viennin suoran sanoma-asioinnin ilmoitusten liitteiden lähettäminen sanomalla Tulliin. Vain ohjelmistotalot testaavat tämän palvelun toiminnallisuuden.

Sanoma-asioinnin testauspalvelun käyttöohje (pdf)

Tullin sanoma-asioinnin testauspalvelu (video)

Tunnistautuminen Tullin asiointipalveluihin

SIIRRY TESTAUSPALVELUUN

Testausohjeet

Testauksessa on menettelystä riippuen kaksi tai kolme osaa.

UTU Tuonti ja tullivarastointi
1. Testaus osin sanoma-asioinnin testauspalvelussa
2. Tekninen testaus

AREX-yleisilmoitusjärjestelmä
1. Tekninen testaus
2. Rinnakkaistestaus

ITU-tuontijärjestelmä
1. Tekninen testaus
2. Rinnakkaistestaus
3. Omalla ilmoitusmateriaalilla testaus (siirtyminen operaattorivälitteisestä suoraan sanoma-asiointiin)
4.  Liitetiedostojen sanomapalvelun testaus sanoma-asioinnin testauspalvelussa (Ohjelmistotalot)

NCTS-passitusjärjestelmä
1. Tekninen testaus
2. Käyttöönottotestaus
3. Omalla ilmoitusmateriaalilla testaus (siirtyminen operaattorivälitteisestä suoraan sanoma-asiointiin)

ELEX-vientijärjestelmä
1. Testaus sanoma-asioinnin testauspalvelussa 
2.  Liitetiedostojen sanomapalvelun testaus sanoma-asioinnin testauspalvelussa (Ohjelmistotalot)
3. Oikaisu-ja mitätöintisanoman testaus yrityksen omalla ilmoitusmateriaalilla

ELEX-vientijärjestelmä, saapuminen poistumispaikalle sanoma
1. Tekninen testaus

Intrastat-sisäkaupan tilastointijärjestelmä
1. Testaus asiakkaan omalla materiaalilla

Tekninen yhteyden testaus

Ennen varsinaista järjestelmätestausta uuden suoraan sanoma-asiointiin hakeutuvan yrityksen on testattava yhteyden toimivuus julkisen sanomarajapinnan kautta yrityksen järjestelmästä Tullin suoraan sanomarajapintaan. Jos yritys itse tai yrityksen käyttämä palveluntarjoaja on jo tehnyt teknisen testauksen aiemmin, testausta ei tarvitse enää tehdä.

Testaus Sanoma-asioinnin testauspalvelussa  

Yritys testaa itsenäisesti testauspalvelussa Tullin määrittelemillä testitapauksilla, jotka on jaoteltu järjestelmäkohtaisesti. Asiakastestaaja määrittelee yritykselle testauspalveluun testausajan ja ne testitapaukset, jotka on suoritettava ennen testauksen hyväksymistä. Testauspalvelu suorittaa kaikki testauksen vaatimat toimenpiteet ohjaten asiakasta testauksen aikana.

Tekninen testaus

Tekninen testaus tehdään tullin asiakastestaajan kanssa käyttäen Tullin laatimia testitapauksia. Teknisellä testauksella varmistetaan Tullin ja yrityksen välisen sanomaliikenteen toimivuus sekä testataan sanomarakenteen oikeellisuutta.

Rinnakkaistestaus

Rinnakkaistestauksessa testimateriaalina käytetään yrityksen omaa ilmoitusmateriaalia, jota Tulli vertaa asiakkaan lähettämien sanomien tietoihin. Rinnakkaistestauksen tavoitteena on varmistaa, että yritys osaa ilmoittaa ilmoituksen tiedot oikein. Tästä syystä kaikkien yrityksessä ilmoituksia tekevien henkilöiden tulisi osallistua rinnakkaistestaukseen.

Omalla ilmoitusmateriaalilla testaus

Testausmateriaalina yritys käyttää omaa ilmoitusmateriaaliaan, jonka yritys itse valitsee ja sen tulee sisältää tullin määrittelemät tiedot.

AREX-yleisilmoitusjärjestelmän testausohjeet

 

ELEX-vientijärjestelmän testausohjeet

Suoran sanoma-asioinnin viennin asiakastestaus tehdään testiautomaatiosovelluksella.

Testauspalvelusta löytyvät tullin laatimat vienti-ilmoitusten ja liitetiedostojen testitapaukset.

EMCS-järjestelmän testausohjeet

Passitusjärjestelmän testausohjeet

Tullivarastoinnin testausohjeet (UTU-järjestelmä)

Tullivarastoinnin sanoma-asiakkuus (pdf, 424 kt)

Tullivarastoinnin sanoma-asiakkaan opas


Intrastat-tilastojärjestelmän testausohjeet

Tuontijärjestelmä ITU:n testausohjeet

Tuonnin testausohjeet (UTU-järjestelmä)

Tuonnin sanoma-asiakkaan opas (pdf, 277 kt)

Tuonnin testausohjeet (UTU-järjestelmä)


                            

Ota yhteyttä

Erityiskysymysten, lupien, vakuuksien ja sanomailmoittamisen aloittamisen neuvonta yritysasiakkaille
ma–pe 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gnnxxnvfn-nchy99Tglox1jZngabihraflgvel
Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta