EU-tietokannat

Euroopan komission tietokannoissa on tietoja tullauksesta ja verotuksesta. EU:n tietokannoista voit hakea seuraavia tietoja:

 • AEO - Authorised Economic Operator: tietokanta valtuutetuista talouden toimijoista, jotka ovat saaneet AEO-valtuutuksen ja eri maiden toimivaltaisista viranomaisista
 • CDS - Customs Decisions System: järjestelmä, jonka kautta haetaan useissa jäsenmaissa voimassa olevien lupia ja päätöksiä
 • Customs offices database: toimipaikkarekisteri, jossa on EU-maiden ja passitussopimusmaiden tullitoimipaikkojen tiedot
 • EBTI - European Binding Tariff Information: eri jäsenmaiden tullien päätökset sitovista tariffitiedoista
 • ECICS - European Customs Inventory of Chemical Substances: Tullin tietokanta kemikaalien tunnistamiseen ja luokitteluun Yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen
 • EORI - Economic Operators Registration and Identification number:Tietokanta, jossa on tietoja talouden toimijoiden tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Voit tarkistaa, onko EORI-numero voimassa ja etsiä EORI-numeroita myöntäviä viranomaisia. 
 • EU Customs Trader Portal: pääsy sekä AEO-toimijoiden rekisteriin että sitovan tariffitiedon päätöksiin (AEO ja EBTI).
 • MRN follow-up – Movement Reference Number: Palvelussa voit tarkistaa tietyn vienti-ilmoituksen MRN-viitteen tilan, eli esimerkiksi onko vienti poistumisvahvistettu.
 • QUOTA - Tariff quotas and ceilings: Tietokanta tariffikiintiöistä sisältää myös päivittäin päivitettävän tiedon haettavissa olevista tariffikiintiöistä
 • REX – Registered Exporter system Tietoa REX-järjestelmästä ja linkki palveluun, jossa voit tarkistaa alkuperärekisteröityneen viejän REX-numeron voimassaolon 
 • SAMANCTA - Sampling manual for customs & taxation authorities Viranomaisille suunnattu käsikirja ohjaa laboratoriotutkimuksia varten otettavien näytteiden ottamisessa ja näytteiden käsittelyssä.
 • Surveillance: Päivittäin päivitettävä tieto siitä, kuinka paljon tiettyä tuontivalvonnan alaista tavaraa on tuotu EU-alueelle kuluvana ja edellisenä vuonna. 
 • Suspensions & Autonomous Tariff Suspensions: Tietoja voimassa ja valmistelussa olevista suspensioista ja valmisteilla olevista kiintiöistä 
 • TARIC - EU Customs Tariff: monikielinen tietokanta, jossa on tiedot tuontiin ja vientiin sovellettavista tulleista ja mahdollisista muista maksuista, rajoituksista ja muista kauppa – ja maatalouspoliittisista toimenpiteistä
 • TRANSIT – Tracking goods in transit: Passitusmenettelyssä olevien lähetysten seuranta MRN-viitteellä (Movement Reference Number)
 • CLASS – Classification Information System Haku, jossa on tietyn tavaran tai tuotteen luokittelussa merkityksellinen tieto. Haku ottaa huomioon esimerkiksi tariffin luokittelusäännöt, yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset ja TARICin tiedot.
 • Central system for the standardised exchange of information: tiedonvaihtojärjestelmä, jossa voi hakea erityismenettelyissä tarvittavaa INF-numeroa ja selailla myönnettyjä INF-numeroita
   

Siirry EU-tietokantaan tästä