Hyppää sisältöön

Laskutus – yritysasiakkaat

Yritys, jolla on Tullin maksunlykkäyslupa, eli yritys on niin sanottu luottoasiakas, saa Tulliselvityspalvelussa tavaran luovutuspäätöksen samaan aikaan tullauspäätöksen kanssa. 

Tällainen yritys saa Tullilta jaksoerittelyn eli ns. koontilaskun, jolla erääntyvät laskut, eli tullaus-, verotus- ja maksupäätökset, maksetaan yhdellä kertaa. Lisätietoja jaksoerittelystä on alempana.  

Käteisasiakkaan on ensin maksettava tullilasku Tulliselvityspalvelussa, jonka jälkeen hän saa tavaran luovutuspäätöksen. 

Miten yksittäisen tullilaskun saa?

Tulli lähettää tullauspäätöskohtaisen erillisen laskun sanomana vain sanomailmoittajille. Asiakkaat voivat tarvittaessa hakea yksittäisen laskun Tulliselvityspalvelusta, jossa yksittäinen lasku näkyy tulli-ilmoituksen erillisenä asiakirjana.

Tulliselvityspalvelusta ei voi hakea jaksoerittelyä, eli koontilaskua, jolla maksetaan samaan aikaan erääntyvät laskut yhdellä kertaa.

Sanoma-asiakkaat voivat noutaa ilmoituskohtaisen PDF-laskun ja lähettää sen tuojalle eli tavaranhaltijalle, jolla on maksunlykkäyslupa. 

Maksunlykkäysluvan haltija voi maksaa tuonnin tulli-ilmoitusten maksut koontilaskulla eli jaksoerittelyllä tai yksittäisellä laskulla. Jos maksu maksetaan yksittäisellä laskulla, on tärkeätä käyttää yksittäisen laskun viitettä, ei jaksoerittelyn viitettä. 

Yksittäisellä laskulla ja jaksoerittelyllä on sama eräpäivä. Laskutusajo on kymmenen päivää ennen eräpäivää. Jos yksittäinen lasku maksetaan yli kymmenen päivää ennen eräpäivää, lasku ei näy jaksoerittelyllä. Jos jo maksettu lasku kuitenkin näkyy jaksoerittelyllä, maksettu summa pitää vähentää jaksoerittelyn loppusummasta.

Laskussa ilmoitetaan kannettavat tullit, verot ja maksut, ja siinä näkyvät myös ajantasaiset pankkiyhteystiedot (tilinumero ja viitenumero). Jos lasku maksetaan virheellisillä tai puutteellisilla maksutiedoilla, maksun kohdistuminen viivästyy. 

Jaksoerittely 

Jaksoerittelyn eli ns. koontilaskun voivat Tullilta saada yritysasiakkaat, joilla on yleisvakuus- ja maksunlykkäyslupa. Jaksoerittelyllä asiakas voi maksaa samaan aikaan erääntyvät tullaus-, verotus- ja maksupäätökset yhdellä kertaa. 

Jaksoerittely toimitetaan verkkolaskuna (suositus) tai postitse paperilaskuna. Paperilaskut lähetään Economy-kirjeenä, jolloin laskun käsittelyyn ei välttämättä jää kovin paljoa aikaa ennen eräpäivää. Maksuaikaa on kymmenen päivää laskun päiväyksestä.

Jaksoerittelyn aikataulu:  

 1. Viikko. Luovutusviikko, jolloin tulli-ilmoitus annetaan
 2. Viikko
 3. Viikko
 4. Viikko. Jaksoerittely (koontilasku) muodostuu tiistaina ja lähtee yritykselle.
 5. Viikko. Jaksoerittelyn (koontilaskun) eräpäivä on perjantai.

Laskujen eräpäivät 

 • Kalenteriviikon aikana luovutetuista tavaroista kannettavien tullien, verojen ja maksujen eräpäivä on luovutusviikkoa seuraavan neljännen viikon perjantaina. 
 • Merenkulkumaksujen eräpäivä on aluksen saapumisesta seuraavan seitsemännen viikon perjantaina. 

Kenelle lasku lähetetään

 • Jos yritys käyttää suoraa edustusta, jaksoerittely lähetetään ilmoittajalle. 
 • Jos edustusmuoto on välillinen tai suora edustus takaajan vastuulla, jaksoerittely lähetetään edustajalle.

Verkkolasku

Vain jaksoerittelyn voi saada verkkolaskuna 

Jos tuonti-ilmoituksessa on ilmoitettu verkkolaskuosoite FIVER-lisätietokoodilla, tullaus laskutetaan verkkolaskuna lähetettävällä jaksoerittelyllä. Verkkolaskuosoite on ehdottomasti ilmoitettava oikeassa muodossa, jotta verkkolasku voidaan lähettää.

Jos et ilmoittanut tulli-ilmoituksessa verkkolaskuosoitetta, jaksoerittely lähetetään automaattisesti siihen verkkolaskuosoitteeseen, joka on Tullin asiakasrekisterissä.

Huomioi: 

 • Jos verkkolaskuosoite puuttuu, se on ilmoitettu virheellisessä muodossa tai se ei vastaa laskutettavan yrityksen yritystunnusta, jaksoerittely lähetetään paperipostilla toimipistetunnuksen mukaiseen postiosoitteeseen, joka näkyy tulli-ilmoituksessa. Jos toimipistetunnistetta ei ole ilmoitettu, jaksoerittely lähetetään Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaiseen päätoimipaikan osoitteeseen.    
 • Jos verkkolaskuosoite on ilmoitettu muodollisesti oikein, mutta Tullin verkkolaskuoperaattori ei löydä sille vastaanottajaa, operaattori etsii toisen verkkolaskuosoitteen, jonne verkkolaskun voi lähettää. Jos sitä ei löydy, jaksoerittely lähetetään kirjepostilla.
 • Jaksoerittelyt muodostuvat erikseen yrityksen jokaisesta toimipisteestä. Toimipistetunniste pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksessa, jotta jaksoerittelyn voi saada toimipistekohtaisesti.

Huolehdi, että yrityksen verkkolaskuosoite ja välittäjätunnus ovat ajan tasalla Tullin asiakasrekisterissä. Jos yrityksen verkkolaskuosoite muuttuu, ilmoita muutoksesta Omat tiedot -palvelun kautta tai sähköpostilla Lupakeskukseen (lupakeskus(at)tulli.fi). Omat tiedot -palvelussa muutos tehdään ”Tee toimipistetietojen muutospyyntö” -painikeen avulla.

Kun ilmoitat uuden verkkolaskuosoitteen ja välittäjätunnuksen, Lupakeskus tallentaa ne asiakasrekisteriin. Kerro muutospyynnössäsi vanha verkkolaskuosoite sekä uusi verkkolaskuosoite ja välittäjätunnus. Jos yrityksellä on useampia toimipisteitä käytössä, ilmoita muutospyynnössä selkeästi, mihin yritystunnukseen ja toimipistetunnukseen haluat tehdä muutoksen.

Jos ilmoitit tuonti-ilmoituksessa virheellisen verkkolaskuosoitteen, pyydä Tullia mitätöimään tullauspäätös ja tee korvaava tulli-ilmoitus. Lue lisää tullauspäätöksellä vahvistetun tulli-ilmoituksen mitätöimisestä.

Verkkolaskuosoitteiden muodot

Tulli suosittelee käyttämään verkkolaskuosoitteena OVT- tai tarkenteellista OVT-tunnusta. Tarkenteellisessa OVT-tunnuksessa verkkolaskun vastaanottaja voi vapaasti määritellä OVT-tunnuksen perään 1‒5 merkin pituisen tarkenteen (suositeltavaa käyttää numeroita). Tarkenteellisella tunnuksella varmistutaan parhaiten siitä, että verkkolaskun toimittaminen onnistuu.

Tullin hyväksymät verkkolaskuosoitteiden muodot:

 • OVT-tunnus 
 • tarkenteellinen OVT-tunnus
 • TE-alkuinen OVT-tunnus
 • IBAN-tunnus.

Verkkolaskun toimittaminen 

Tulli voi toimittaa jaksoerittelyn verkkolaskuna Posti Messaging Oy:n kumppanioperaattoreille (tieke.fi) . Jos yrityksen verkkolaskuosoite ei ole Tullin hyväksymä verkkolaskuosoitteen muoto, suosittelemme toimimaan laskun toimittamisen varmistamiseksi näin: 

Jos verkkolaskun vastaanottajan verkkolaskuosoite ei ole Tullin hyväksymää muotoa, tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava tarkenteellinen OVT-tunnus. Jotta voit ottaa tunnuksen käyttöön, ilmoita Tullin verkkolaskujen välittäjäoperaattori Posti Messaging Oy:lle (messaging.fi(at)posti.com) seuraavat tiedot:

 • tarkenteellinen OVT-tunnus 
 • verkkolaskuvälittäjä
 • verkkolaskuosoite.

Mistä saan lisätietoja? 

0295 5200 (vaihde), veroreskontra(at)tulli.fi

 • laskutus
 • jaksoerittelyt
 • maksusuoritukset