Lupien hakemuslomakkeet

Yksinkertaistukset

EIR- (lupa tulliselvitykseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä), SDE- (lupa yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn käyttöön), CVA- (lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen), AWB- (banaanien valtuutetun punnitsijan asemaa koskeva lupa) ja EIA- (alustoimituslupa) lupia haetaan sähköisesti Luvat-verkkopalvelusta asiointipalveluiden sivulta.

1010s - Hakemus, yksinkertaistuslupa

1010s - Täyttöohje

Vakuus

CGU- ja DPO - lupia haetaan sähköisesti Luvat-verkkopalvelusta asiointipalveluiden sivulta.

1027s - Hakemus, EU-kaupan maksunlykkäys- ja yleisvakuuslupa

1027s - Täyttöohje

Erityismenettelyt

CWP-, CW1-, CW2, IPO-, OPO-, EUS-, TEA -lupia haetaan sähköisesti Luvat-verkkopalvelusta asiointipalveluiden sivulta.

1009s - Tietty käyttötarkoitus - ilmoitus kantamatta jäävien tuontitullien määrästä

1054s - Hakemus Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetettuja tavaroita koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien siirto (TORO)

1054s - Täyttöohje

Kuljetus ja varastointi

TST-, ACT-, ACR-, ACE-, SSE ja HPA -lupia haetaan sähköisesti Luvat-verkkopalvelusta asiointipalveluiden sivulta.

ETD-lupaa haetaan sähköisesti Tullipäätökset-järjestelmästä.

913s - Hakemus TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi rekisteröitymisestä

1012s - Hakemus, kuljetuksen tai väliaikaisen varaston lupa

1012s - Täyttöohje

Meriliikenne

RSS - lupaa haetaan sähköisesti Tullipäätökset-järjestelmästä.

988s - Hakemus väylämaksun yhteisvastuulliseksi edustajaksi

Palautustavaran palautusajan pidentäminen 

Palautustavaran palautusajan pidentämisen lupaa haetaan sähköisesti Luvat-verkkopalvelusta asiointipalveluiden sivulta.

Alkuperä ja unioniaseman vahvistaminen

Rekisteröidyksi viejäksi haetaan sähköisesti REX-palvelussa, jonne kirjaudutaan EU:n asiointipalvelun kautta.

ACP-lupaa ja valtuutetun viejän lupaa haetaan sähköisesti Luvat-verkkopalvelusta asiointipalveluiden sivulta.

Tullittomuus

848s (pdf, 1339 kt)

848s - Hakemus: Tieteellisten välineiden ja kojeiden tullittomuus (TtA 44 artikla)


849s (pdf, 1603 kt)

849s - Hakemus: Tieteellisten välineiden ja kojeiden osien, varaosien, varusteiden ja työkalujen tullittomuus (TtA 45 artikla)


904s (pdf, 1223 kt)

904s - Hakemus: Opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteisten tavaroiden tullittomuus (TtA 43 artikla liite II)


908s (pdf, 1221 kt)

908s - Näkövammaisille tarkoitettujen tavaroiden tullittomuus; tuojana laitos tai järjestö (TtA 67 artikla, 1, b ja liite IV)


909s (pdf, 1228 kt)

909s - Vammaisille tarkoitettujen tavaroiden tullittomuus; tuojana laitos ja järjestö (TtA 68 artikla, 1, b)


910s (pdf, 1249 kt)

910s - Vammaisille tarkoitettujen tavaroiden varaosien, osien, varusteiden ja työkalujen tullittomuus; tuojana laitos tai järjestö (TtA 68 artikla, 2)


911s (pdf, 1221 kt)

911s - Vammaisille tarkoitettujen tavaroiden tullittomuus; tuojana vammainen henkilö ( TtA 68 artikla,1, a)


912s (pdf, 1230 kt)

912s - Vammaisille tarkoitettujen tavaroiden varaosien, osien, varusteiden ja työkalujen tullittomuus; tuojana vammainen henkilö ( TtA 68 artikla, 2)


1163s (pdf, 676 kt)

1163s - Hakemus poikkeuslupaan


                            


Asiasanat Lomakkeet Luvat