Meddelandedeklarant vid export: ta bort tilläggskoden för särskild upplysning 30400 från exportdeklarationsmeddelandet, annars avslås exportdeklarationen

29.11.2017 12.13
Pressmeddelande

Tilläggskoden för särskild upplysning 30400 togs ur bruk 25.11.2017 och kan inte längre anges i exportdeklarationsmeddelandet. Tullens exportsystem skapar automatiskt utförselbekräftade överlåtelsebeslut för deklaranter, när varornas utförsel bekräftas vid Tullen.

För exportdeklarationer i vilka denna tilläggskod angetts även efter 25.11 skickar Tullens system ett meddelande om avslag.

Mera information: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Kundmeddelande