Asiakastiedote
Venäläisen kiintiöpuun tuonnissa käytettävät EU:n tullinimikkeet 1.1.2017 alkaen

18.1.2017 9.12
Tiedote

Venäläisen kiintiöpuun tuonnissa käytettävät EU:n tullinimikkeet 1.1.2017 alkaen

4403 21 00 00

- muut, havupuuta:

4403 21 00 00

- - mäntyä (Pinus spp.), jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm:

4403 21 10 00

- - - sahatukit:

4403 21 10 10

- - - - puun vienti Venäjän federaatiosta komission asetuksen No 498/2012   puitteissa

4403 21 10 90

- - - - muut

4403 21 90 00

- - - muut:

4403 21 90 10

- - - - puun vienti Venäjän federaatiosta komission asetuksen No 498/2012 puitteissa

4403 21 90 90

- - - - muut

4403 22 00 00

- - mäntyä (Pinus spp.), muut:

4403 22 00 10

- - - puun vienti Venäjän federaatiosta komission asetuksen No 498/2012 puitteissa

4403 22 00 90

- - - muut

4403 23 00 00

- - kuusta (Abies spp. ja Picea spp), jonka poikkileikkaus on kaikilta kohdin vähintään 15 cm:

4403 23 10 00

- - - sahatukit:

4403 23 10 10

- - - - puun vienti Venäjän federaatiosta komission asetuksen No 498/2012 puitteissa

4403 23 10 90

- - - - muut

4403 23 90 00

- - - muut:

4403 23 90 10

- - - - puun vienti Venäjän federaatiosta komission asetuksen No 498/2012 puitteissa

4403 23 90 90

- - - - muut

4403 24 00 00

- - kuusta (Abies spp. ja Picea spp), muut:

4403 24 00 10

- - - puun vienti Venäjän federaatiosta komission asetuksen No 498/2012 puitteissa

4403 24 00 90

- - - muut

 

Emme vielä ole saaneet komissiosta tietoa tuontimäärien laskennassa käytettävistä kuoren korjauskertoimista. Ilmoitamme ne välittömästi kun asia selviää.

Asiakastiedotteet