Venäjän puutulleihin liittyvässä tuonnissa kuoren korjauskertoimet ovat nyt kuuselle 0,88 ja männylle 0,87

31.3.2017 13.44
Tiedote

Muutos johtuu nimikkeistön muutoksesta 1.1.2017 sekä Venäjällä että EU:ssa.

Kesällä 2012 otettiin käyttöön kiintiöt puun viennissä Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin (komission täytäntöönpanoasetus (EU) nro 498/2012, Euroopan unionin virallinen lehti nro L 152, 13.6.2012). Komissio on viimeksi muuttanut tätä asetusta 22.4.2016 (asetus 2016/623, EUVL nro L 106/2016).

Jos tulli-ilmoitukseen merkitty määrä on mitattu kuorettomana ja kiintiölupaan merkitty määrä sisältää kuoren, tuojan on esitettävä lisenssitoimistolle kunkin tulli-ilmoituksen osalta oikea, kuoren sisältävä tuontimäärä. Nämä määrät on tähän asti laskettu soveltamalla asetuksen 498/2012 liitteessä III vahvistettuja korjauskertoimia. Nimikkeistön muutoksen jälkeen ei taulukon perusteella ole enää pystynyt yksiselitteisesti sanomaan, mikä tullinimike vastaa mitäkin korjauskerrointa. Komissio on ilmoittanut, että kerroin on kuuselle 0,88 ja männylle 0,87. Muutos ei ole suuri. Komissio muuttaa asetuksen liitettä myöhemmin.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puhelin 040 332 2419

Asiakastiedotteet