Venäjältä, Trinidad ja Tobagosta sekä Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien urean ja ammoniumnitraatin seosten tuonti kirjataan 22.3.2019 lähtien, CN-koodi 31028000

22.3.2019 11.39
Tiedote

CN-koodiin 31028000 kuuluvien vesi- tai ammoniakkiliuoksena olevien urean ja ammoniumnitraatin seosten tuonti Venäjältä, Trinidad ja Tobagosta sekä Amerikan yhdysvalloista, kirjataan 22.3.2019 lähtien kolmen viikon ajan (EU:n virallinen lehti L 79, 21.3.2019). Yritysten, jotka tuovat puheena olevia tuotteita, täytyy varautua siihen, että kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtivasti polkumyyntitulli, jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan käyttöön polkumyyntitulli.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet