Venäjältä, Trinidad ja Tobagosta sekä Amerikan yhdysvalloista peräisin olevat urean ja ammoniumnitraatin seokset, lopullinen polkumyyntitulli voimaan 10.10.2019

9.10.2019 14.27
Tiedote

Yritysten, jotka tuovat urean ja ammoniumnitraatin seoksia, nimike 31028000, Venäjältä, Trinidad ja Tobagosta sekä Amerikan yhdysvalloista, pitää maksaa lopullista polkumyyntitullia 10.10.2019 lähtien. Polkumyyntitullin määrät kerrotaan EU:n virallisen lehden numerossa L 258, 9.10.2019. Tulli voi vaihdella eri myyjäyritysten välillä, ja se on voimassa viisi vuotta.

Yrityksen on tässä vaiheessa maksettava polkumyyntitullit myös väliaikaisen polkumyyntitullin aikana tuomista tavaroistaan. Käytännössä Tulli vapauttaa asetetut vakuudet ja lähettää asiakkaalle vastaavan suuruisen jälkikantopäätöksen.

Kirjatusta tuonnista ei kanneta taannehtivasti lopullista polkumyyntitullia.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet