Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin polkumyyntitoimenpiteisiin on tullut muutoksia – tarkista, vaikuttavatko muutokset yritykseesi!

19.11.2018 13.13
Tiedote

Komissio on osittaisen välivaiheen tarkastelun perusteella päättänyt, että venäläisen ammoniumnitraatin tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden tasoa olisi muutettava. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ja ex 3105 90 20. Asiasta kerrotaan tarkemmin 15.11.2018 julkaistussa EU:n virallisen lehden numerossa L 287.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet