Asiakastiedote 5.2.2016
Vapaavarastoja ja vapaa-alueita koskevat säännökset muuttuvat 1.5.2016 alkaen

5.2.2016 10.48
Tiedote

Uudesta unionin tullilainsäädännöstä on poistettu vapaa-alueiden ja vapaavarastojen valvontatyypit. 1.5.2016 alkaen sovelletaan vain yhtä vapaa-aluemuotoa: vapaa-aluemenettelyä.

Nykyisen tullilainsäädännön mukaan vapaa-alueet ja vapaavarastot on jaettu kahteen valvontatyyppiin:

  • Valvontatyyppi I: ns. perinteisen vapaa-alueen tai vapaavaraston valvonta perustuu aidan valvontaan
  • Valvontatyyppi II: vapaa-alueella noudatetaan soveltuvin osin tullivarastosäännöksiä.

Vapaa-aluemenettely

Uuden tullikoodeksin (UTK) 243 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat osoittaa tullialueen osia vapaa-alueiksi. Vapaa-alueiden rajat, sisään- ja uloskäyntikohdat on määritettävä. Vapaa-alueet on aidattava ja niiden sisään- ja uloskäyntien on oltava tullivalvonnassa. Vapaa-alue on tullimenettely, josta ei anneta tulli-ilmoitusta, mutta tavarat on esitettävä Tullille. Vapaa-aluemenettelyyn asetettuja tavaroita ei voi siirtää unionialueella, kuten tullivarastointimenettelyssä olevia tavaroita.

Mitä tapahtuu I valvontatyypin vapaa-alueille tai vapaavarastoille 1.5.2016 alkaen?

Nykyisin käytössä olevat I-tyypin vapaa-alueet eivät kaikilta osin täytä uuden lainsäädännön vaatimuksia. Tästä syystä vapaa-alueen luvanhaltijan tulee hakea luvan kumoamista Tullin lupakeskukselta vapaamuotoisella kirjeellä. Tullivarastointi soveltuu toimijoille, jotka harjoittavat tullaamattoman tavaran varastointia. Tullivarastointi mahdollistaa myös siirrot unionin alueella sekä tavanomaiset käsittelyt, joita vapaa-alueella on ollut mahdollista tehdä.

Mitä tapahtuu II valvontatyypin vapaa-alueille 1.5.2016 alkaen?

Koska uusi lainsäädäntö ei tunne valvontatyypin II vapaa-aluelupaa, Tullin lupakeskus kumoaa luvat viranomaisaloitteisesti. Vapaa-alueen toimijaluvat muutetaan tullivarastoluviksi. 

Tulli on yhteydessä vapaa-alueiden ja vapaavaraston toimijalupien haltijoihin maaliskuun aikana.

Lisätietoja tullivarastotyypeistä ja varastointiin tulevista muutoksista saa Tullin nettisivuilta sekä Tullin yritysneuvonnasta: heli.leutonen(at)tulli.fi tai paivi.husu(at)tulli.fi.

Asiakastiedotteet