Asiakastiedote 25.4.2016
Valtuutetun vastaanottajan lisäselvityspyyntösanoman testaus

25.4.2016 8.26
Tiedote

Unionin tullikoodeksi (6 artikla) edellyttää 1.5.2016 alkaen kaiken tulliviranomaisen ja toimijoiden välisen tiedonvaihdon tapahtuvan sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen.

Unionin tullikoodeksi (6 artikla) edellyttää 1.5.2016 alkaen kaiken tulliviranomaisen ja toimijoiden välisen tiedonvaihdon tapahtuvan sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen – pois lukien toiminnan jatkuvuutta koskeva menettely (ent. varamenettely) ja tietyt sähköisten järjestelmien käyttöönoton siirtymäsäännöksillä sallitut paperipohjaiset toiminnot.

Lisäselvityspyyntösanoma (FITREQ) ei ole pakollinen

Tällä hetkellä vain osa passitusmenettelyn valtuutetuista vastaanottajista on ottanut käyttöönsä mahdollisuuden vastaanottaa lisäselvityspyyntöjä sanomamuodossa. Tulli ei ole toistaiseksi vaatinut sitä pakollisena vastaanottajapuolella, mutta se tullee pakolliseksi viimeistään, kun passitusjärjestelmän parannukset on toteutettu (n. 2019). Tullin passitusjärjestelmästä ei ole mahdollista varmistaa onko valtuutetulla vastaanottajalla lisäpyyntösanoman vastaanottomahdollisuus käytössään vai ei.    

Tulli käyttää lisäselvityspyyntösanomaa passitusilmoituksen purkausluvan antamiseen liittyvien seikkojen varmistamiseen, mm. ilmoittaakseen tavarantarkastuksesta ja sen mahdollisesta rajaamisesta vain tiettyihin tavaroihin (jolloin osa tavaroista voidaan vapauttaa esim. väliaikaiseen varastointiin, muuhun tullimenettelyyn tai jälleenvientiin).  

Lisäselvityspyyntösanoman korvaaminen siirtymäaikana

1. toukokuuta 2016 alkaen Sähköinen palvelukeskus (SPAKE) lähettää lisätietopyynnöt vain sanomamuodossa. Niille valtuutetuille vastaanottajille, joilla ei vielä ole käytössään lisätietosanoman vastaanottomahdollisuutta järjestelmässään (vastausanomaa ”lisäselvityspyyntö”, ei ole aikaisemmin testattu passitusjärjestelmän asiakastestausten yhteydessä) SPAKE voi siirtymäaikana lähettää lisätietopyynnöt sähköpostitse, jos valtuutettu vastaanottaja on vastaanottoilmoitussanomassaan (FITARR) ilmoittanut sähköpostiosoitteen puhelinnumeron sijaan (kenttä: Edustajan nimi ja puhelinnumero).

Lisäselvityspyyntösanoma on testattava

Testaukseen hakeudutaan täyttämällä ”Hakemus sanoma-asiointiin tullissa” (Tullilomake 934s) ja valitsemalla lomakkeesta muutoshakemus. Hakemuksesta täytetään kohdat:

A) Yrityksen nimi ja perustiedot y-tunnus tms.

B) Tullin tietojärjestelmä, jota muutos koskee: Passitusjärjestelmä ja kumpaa asiointikanavaa yritys käyttää, suoraa sanoma-asiointia vai operaattorivälitteistä sanoma-asiointia.

I) Lisätiedot: ”Haluamme testata lisäselvityspyyntösanoman, jota ei ole aikaisemmin testattu passitusjärjestelmän asiakastestauksen yhteydessä.”

Hakemus, tullilomake 934s

Lisätietoja: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet