Asiakastiedote 2.3.2016
Valmisteveronalaisen tavaran vienti-ilmoituksessa ilmoitettavan ARC-numeron ilmoitustapa muuttuu 28.5.2016

2.3.2016 11.52
Tiedote

Valmisteveronalaisen tavaran vienti-ilmoituksen tavaraerällä ilmoitetaan edeltävän menettelyn koodi AAD, asiakirjan numero sekä edeltävän asiakirjan päiväys. AAD-koodin asiakirjan numeroksi merkitään EMCS-järjestelmän muodostama 21 merkkiä pitkä ARC-koodi, jonka perään lisätään uutena tietona kolminumeroinen tuote-erän numero 28.5.2016 alkaen.

Tuote-erän numero löytyy EMCS-järjestelmään tehdystä e-AD:stä. Tuote-erän numero esitetään EMCS-järjestelmässä ilman nollia, jolloin tuotenumeron eteen on lisättävä nollat, jos tavaraeriä on vähemmän kuin sata.

Jos ARC-koodi on esimerkiksi 15FI00566259092300011, tuote-erän numero on 3, ja päiväys 15.2.2016, vienti-ilmoituksen tavaraerälle merkitään seuraavat tiedot:

koodi            asiakirjan numero                                 päiväys
AAD            15FI00566259092300011003                  15.2.2016

Lisäksi on huomioitava, että kullakin vienti-ilmoituksen tavaraerällä saa ilmoittaa vain yhden AAD-koodin. Saman ARC-koodin ja tuote-erän yhdistelmän voi ilmoittaa vain kerran.

Varamenettelytilanteessa käytettävää FAD-koodia eivät koske yllä olevat rajoitukset.

Lisätietoja: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet