Asiakastiedote 4.5.2016
Valmisteveron alaisen tavaran poistumistullitoimipaikka yhden kuljetussopimuksen tapauksissa 1.5.2016 alkaen

4.5.2016 9.57
Tiedote

Jos tavarat kuljetetaan EU:n ulkopuolelle yhden kuljetussopimuksen perusteella rautateitse, postitse, ilmateitse tai meritse, tavaroiden poistumistullitoimipaikka on pyynnöstä se paikka, jossa asianomainen kuljetusyhtiö ottaa tavaran haltuunsa kuljetettavaksi sillä edellytyksellä, että tavarat ylittävät tullirajan kyseistä kuljetusmuotoa käyttäen.

Yhden kuljetussopimuksen sääntö ei koske valmisteveron alaisia tavaroita 1.5.2016 alkaen.

Vienti-ilmoituksella ei voi siten pyytää yhden kuljetussopimuksen säännön noudattamista silloin kun kyseessä on valmisteverottomuusjärjestelmässä vietävät tavarat (ARC-koodi edeltävänä asiakirjana vienti-ilmoituksella), vaan näissä tapauksissa poistumistullitoimipaikka on normaalin säännön mukainen viimeinen tullitoimipaikka ennen tavaroiden poistumista unionin alueelta. Vasta tässä toimipaikassa vahvistetaan vienti poistuneeksi.

Lisätietoja:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 329 artiklan 7 ja 8 kohdat
yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet