Valmistatko tiettyjä lasikuitufilamenttituotteita, esim. CN-koodi 70191100, tai tuotko niitä maahan? Voit pyytää komissiolta tasoitustullin uudelleentarkastelua.

17.4.2019 13.12
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen pyynnön alkaa tutkia, tuleeko Kiinasta peräisin olevista tietyistä lasikuitufilamenttituotteista kantaa myös jatkossa tasoitustullia.

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinasta peräisin olevien tiettyjen lasikuitufilamenttituotteiden tasoitustullin viimeinen voimassaolopäivä on 24.12.2019.

Ilmoitus on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 141, 17.4.2019. Lehdessä ilmoitetaan määräaika, johon mennessä unionin tuottajat voivat esittää komissiolle uudelleentarkastelua koskevan pyynnön.

Komissio tutkii tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa. Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet