Valmistatko ruostumatonta teräslankaa tai tuotko sitä Intiasta? Valmistajat voivat nyt pyytää komissiolta polkumyyntitullin uudelleentarkastelua.

19.2.2018 9.13
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen tarkastelupyynnön alkaa tutkia, pitääkö intialaisesta teräslangasta kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia.

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, intialaisen teräslangan polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 9.11.2018. Tavarat luokitellaan CN-koodeihin 7223 00 19 ja 7223 00 99.

Ilmoitus on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 48, 9.2.2018. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet